JSIM – czyli o jednoczesnym studiowaniu matematyki i informatyki

JSIM – czyli o jednoczesnym studiowaniu matematyki i informatyki

Skrót JSIM oznacza Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne. W zależności od uczelni nazwa może się lekko różnić, ale idea pozostaje taka sama. Chodzi o zindywidualizowany tok studiów umożliwiający rozwój w dwóch kierunkach równocześnie. Kierunek ten skierowany jest zazwyczaj do najambitniejszych uczniów i oferowany jest w tej czy innej formie tylko na najlepszych uczelniach.

Jakie uczelnie oferują JSIM?

Tak jak wspomniano, kierunek ten jest oferowany w różnych formach i pod różnymi nazwami, które łączy idea jednoczesnego studiowania matematyki i informatyki.

Kierunek ten jest oferowany przez:

— Uniwersytet Warszawski (JSIM – Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne);

— Uniwersytet Wrocławski (ISIM – Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne)

— Uniwersytet Jagielloński (TCS – Theoretical Computer Science, inaczej Informatyka analityczna)

Jak dostać się na JSIM?

W zależności od uniwersytetu ścieżka rekrutacji przebiega nieco inaczej. Jednak w każdym przypadku tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Matematycznej lub Informatycznej daje pewny wstęp na studia. Rekrutacja na każdy z kierunków wygląda następująco:

JSIM

— Pierwszym krokiem w rekrutacji na JSIM jest zapisanie się na pierwszy rok studiów matematycznych bądź informatycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W przypadku dostania się na jeden z tych kierunków, osoby posiadające tytuł finalisty/laureata olimpiady matematycznej/informatycznej mogą złożyć podanie o zindywidualizowany tok studiów JSIM. W przypadku braku tytułu olimpijskiego można prosić o zindywidualizowany tok studiów, jednak nie ma wówczas pewności, że prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona i prawdopodobnie będzie trzeba ją jakoś sensownie uargumentować.

— Nie ma limitu miejsc na JSIM. Posiadanie tytułu olimpijskiego z matematyki lub informatyki gwarantuje dostanie się na ten kierunek. Aby dostać się na samą informatykę bądź matematykę, można albo być finalistą/laureatem Olimpiady matematycznej, Informatycznej lub Fizycznej, albo rekrutować się wynikami z matur, przy czym największe przeliczniki mają rozszerzone matury z przedmiotów ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka). Aby bez większych problemów dostać się na matematykę bądź informatykę na rok akademicki 2023/2024, trzeba było mieć wyniki matur rozszerzonych na poziomie ok. 90% – 95%. Były to bardzo oblegane kierunki, gdzie na jedno miejsce na informatyce przypadało 8,7 kandydatów, a na matematyce 4,3 kandydata.

ISIM

— Finaliści i laureaci olimpiady matematycznej, informatycznej, fizycznej i olimpiady lingwistyki matematycznej (w przypadku tej ostatniej tylko laureaci) mają zapewniony wstęp na studia. A w przypadku rekrutacji wynikami maturalnymi decyduje sumaryczna liczba punktów z matur rozszerzonych z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) przemnożona przez odpowiednie współczynniki, a także wyniki matury podstawowej i rozszerzonej z wybranego języka obcego nowożytnego.

— Limit miejsc na tym kierunku to 30 osób. Aby bez większych problemów dostać się na ISIM na rok akademicki 2023/2024, rekrutując się bez olimpiady, trzeba było mieć wyniki matur rozszerzonych na poziomie ok. 90%.

Informatyka Analityczna (TCS)

— Aby dostać się na TCS, można albo być finalistą/laureatem Olimpiady Matematycznej, Informatycznej lub Fizycznej, albo rekrutować się przy pomocy wyników maturalnych, przy czym wówczas nie ma gwarancji przyjęcia na kierunek. W przypadku wyników maturalnych jako wynik rekrutacyjny liczy się najwyższy spośród twoich wyników matury rozszerzonej z matematyki, informatyki, fizyki i astronomii.

— Limit miejsc na tym kierunku wynosi zazwyczaj 40 osób. Aby dostać się na niego bez olimpiady, rekrutując się z samej matury na rok akademicki 2023/2024, trzeba było mieć co najmniej 98% z jednej z matur rozszerzonych (matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia). Jest to bardzo oblegany kierunek, na którym na jedno miejsce przypadło 6,43 kandydatów.

Na czym polega JSIM?

Ten opis skupia się głównie na JSIM-ie oferowanym przez Uniwersytet Warszawski, ponieważ TCS i ISIM w wielu kwestiach znacząco się różnią. Jest to indywidualny tok studiów, gdzie na pierwszym roku realizuje się kierunek, na który się zrekrutowało, rozszerzony o ten drugi kierunek. Ponadto jest się przypisanym do tak zwanych grup gwiazdkowych, które dodatkowo rozszerzają materiał i prezentują sobą znacząco wyższy poziom od zwykłych grup z matematyki i informatyki studiowanych osobno. Po pierwszym roku można wybrać jedną z trzech możliwych opcji:

— kontynuacja studiów na samej matematyce, gdzie drugi i trzeci rok studiów odbywa się w pełni w zgodzie z programem zwykłej matematyki i wówczas jedynie pierwszy rok studiów jest rozszerzony.

— kontynuacja studiów na samej informatyce, gdzie drugi i trzeci rok studiów odbywa się w pełni w zgodzie z programem zwykłej informatyki, a ponadto trzeba zaliczyć przedmioty takie jak analiza matematyczna dla informatyków II oraz matematyka dyskretna, które informatyka ma na pierwszym roku a JSIM nie. Wówczas podobnie jak przy pierwszej opcji jedynie pierwszy rok studiów jest rozszerzony, a potem jest to sama informatyka.

— kontynuacja studiów na matematyce bądź informatyce i jednoczesne rozpoczęcie studiów na drugim przedmiocie. Oznacza to dalsze studiowanie dwóch kierunków naraz w ramach JSIMu i jako jedyna z dostępnych opcji pozwala na przyspieszone otrzymanie licencjatu z obu kierunków. Odpowiednio po trzech latach z jednego z kierunków i po dodatkowym roku z drugiego kierunku.

Wady i zalety zindywidualizowanych studiów matematyczno-informatycznych

Równoczesne studiowanie dwóch kierunków może wydawać się idealnym wyborem dla osób, które nie mogą się zdecydować, które studia wybrać. Kusić może także olimpijczyków i uczniów z bardzo dobrymi wynikami matur. Pytanie, czy faktycznie warto na nim studiować? Dlatego właśnie przedstawione zostaną tutaj subiektywne wady i zalety studiów w tym trybie.

Oczywistą zaletą takiego podejścia jest rozwój w dwóch kierunkach naraz bez konieczności dopasowywania planu zajęć pod dwa kierunki, bo wszystkie są dopasowane pod zindywidualizowany tryb studiów. Ponadto (przynajmniej w przypadku JSIM na UW) jest możliwość uzyskania dwóch licencjatów po zaledwie czterech latach studiowania.

Kolejną zaletą jest bardzo wysoki poziom i rozszerzony program zajęć dzięki któremu absolwenci jednoczesnych studiów matematyczno-informatycznych są świetnie przygotowani do wysoko płatnej pracy w wiodących światowych firmach i ich zdobyte umiejętności oraz wiedza znacząco wyróżniają się na tle pozostałych studentów. Absolwenci tego kierunku pracują na wysokich stanowiskach w takich firmach jak Google, Facebook, Jane Street, Palantir, OpenAI, Microsoft i wielu innych czołowych przedsiębiorstwach, gdzie mają wpływ na rozwój najnowszych technologii i rozwiązań, z których na co dzień korzystać będą miliony osób. Są oni także pośród założycieli startupów takich jak deepsense AI czy Codilime. Średnie zarobki po uzyskaniu dyplomu z Informatyki analitycznej (TCS) w 2021 roku wyniosły 11 034 zł miesięcznie już w pierwszym roku pracy, a następnych latach dochodziły nawet do 20 000 zł miesięcznie.

Jest to jednak miecz obosieczny, ponieważ oznacza to bardzo wysoki poziom zajęć, a tym samym wysokie wymagania wobec studentów. W trakcie jednoczesnych studiów bardzo trudno jest znaleźć czas na pracę czy rozwój poza studiowaniem, gdyż zaliczanie przedmiotów wymaga bardzo znaczącego zaangażowania czasowego. Ponadto od studentów już od pierwszych zajęć wymaga się dużej wiedzy i umiejętności na wstępie. Dlatego zdecydowanie się na JSIM bez uprzedniego doświadczenia w Olimpiadzie Matematycznej czy Informatycznej, a także znajomości (chociaż powierzchownej) niektórych zagadnień matematycznych z programu studiów będzie wymagało bardzo dużo nadrabiania materiału oraz pracy własnej.

Podsumowanie

Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne niosą za sobą duże możliwości i bardzo wysoki poziom dydaktyczny, dzięki czemu jego absolwenci są jednymi z najlepszych w swoich dziedzinach i nie powinni mieć najmniejszego problemu na rynku pracy. Tym samym wymagają ogromnego zaangażowania i pełnego poświęcenia się studiowaniu ambitnych i zawiłych zagadnień. Jest to idealny kierunek dla najambitniejszych uczniów, którzy z utęsknieniem patrzą na olimpiady przedmiotowe z matematyki czy informatyki i chcieliby kontynuować przygodę z rozwiązywaniem trudnych problemów także na studiach.

5/5 - (na podstawie 34 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl