fbpx

Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Geograficznej?

Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Geograficznej?

Olimpiada Geograficzna to wspaniałe doświadczenie naukowe, które znacznie przyczynia się do rozwinięcia wiedzy z zakresu geografii fizycznej oraz ekonomiczno-społecznej. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty gwarantuje przy tym liczne nagrody, w tym indeks na studia! Poniżej znajdziesz szczegóły związane z rekrutacją oraz informacje o innych możliwych do zdobycia nagrodach.


Nagrody Olimpiady Geograficznej - jak dostać się na wymarzoną uczelnię?

Źródło: www.pexels.com


Nagrody Olimpiady Geograficznej – ułatwiona rekrutacja na studia


Zapewnione miejsce na studiach jest marzeniem wielu maturzystów. Status laureata Olimpiady Geograficznej gwarantuje maksymalną liczbę punktów w rekrutacji na kierunki związane z geografią, a często także na ekonomiczne i społeczne.

Tytuł laureata zapewnia wolny wstęp na takie uczelnie jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz niektóre kierunki np. na Uniwersytecie Warszawskim i Wrocławskim czy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Finaliści mogą spodziewać się ułatwień w procesie rekrutacji na wiele kierunków oferowanych przez uczelnie w całej Polsce. Głównie dotyczy to studiów związanych z naukami o ziemi i środowisku, ale też społecznych, np. europeistyki lub kulturoznawstwa. Finaliści najczęściej otrzymują maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych za maturę z geografii, a na niektórych uczelniach także dodatkowe przywileje.


Zwolnienie z egzaminu maturalnego


Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z geografii, dostają automatycznie 100% punktów. Jest to nie tylko znaczne ułatwienie w procesie rekrutacji na studia w Polsce, ale też za granicą, gdzie często wymaga się od kandydatów bardzo wysokich wyników matur. Pozwoli Ci to także ograniczyć stres związany z czasem maturalnym, a także da ci kolejny dzień wolny pomiędzy egzaminami.


Zawody międzynarodowe


Najlepsi uczestnicy Olimpiady Geograficznej mają możliwość reprezentowania Polski na wielu zawodach o randze międzynarodowej, takich jak: Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna (iGeo) oraz Bałtycka Olimpiada Geograficzna (Baltic iGeo). Nasi zawodnicy zdobywają w nich regularnie najwyższe miejsca, zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i w indywidualnej. 


Zwiedzanie Polski


Przygotowanie do Olimpiady Geograficznej - jakie nagrody dostają olimpijczycy?

Źródło: www.pexels.com


Finał Olimpiady Geograficznej co roku odbywa się w innej części Polski. W 2022 będzie to Gdynia! Poprzednie edycje odbywały się na Suwalszczyźnie, Górnym Śląsku, Roztoczu, na Wybrzeżu i Podkarpaciu – naprawdę w całym kraju! W czasie finałów odbywają się całodzienne wycieczki po okolicy, co pozwala na lepsze poznanie ciekawych zakątków naszego kraju.


Stypendia i nagrody Olimpiady Geograficznej


Nieodłącznym elementem finału Olimpiady Geograficznej są nagrody rzeczowe przyznawane wszystkim uczestnikom, najczęściej w postaci książek związanych z otaczającym nas światem. Dla laureatów poprzednich edycji przygotowano także atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów Olimpiady. Niejednokrotnie najlepsi uczestnicy otrzymywali również nagrody pieniężne.

Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki, mogą na ich podstawie ubiegać się o stypendia naukowe. Mogą być one przyznane przez szkoły, uczelnie lub władze województwa. Oprócz nich możemy znaleźć fundacje i organizacje pozarządowe, które także chętnie wspierają zdolnych uczniów funduszami na ich rozwój. Laureaci Olimpiady Geograficznej mogą ubiegać się także o Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Nie tylko uczniowie otrzymują nagrody za udział w finale Olimpiady. Również nauczyciele przygotowujących młodych adeptów geografii mogą otrzymać wartościowe nagrody przygotowane przez sponsorów, a także Odznakę im. Prof. Anny Dylikowej – znakomitej polskiej geografki i geomorfolożki.


Jak zdobyć nagrody Olimpiady Gegoraficznej?


Najważniejsze jest dobre przygotowanie do konkursu, najlepiej pod okiem osób związanych z Olimpiadą Geograficzną. Indeks w Kieszeni przygotował wyjątkowy kurs prowadzony przez finalistów i laureatów poprzednich edycji. Weź sprawy w swoje ręce i ułatw sobie rekrutację na studia dzięki Olimpiadzie!

5/5 - (na podstawie 13 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl