Olimpiada Matematyczna Juniorów – etap szkolny

Olimpiada Matematyczna Juniorów – etap szkolny

Olimpiada Matematyczna Juniorów na pierwszym etapie zmagań podzielona jest na dwie części: stacjonarną (testową) i korespondencyjną. Możesz za nie uzyskać odpowiednio 15 i 42 punkty. 


Olimpiada Matematyczna Juniorów - etap szkolny

Źródło: www.freepik.com


Start w części testowej równoważny jest z zapisaniem się do Olimpiady. Jednak musisz się upewnić, że Twoja szkoła będzie ją u siebie organizowała. Ważne jest więc, aby jak najszybciej zgłosić chęć uczestnictwa nauczycielowi lub dyrekcji. W przypadku, gdy nie wystartujesz w części testowej, dalej masz prawo do wystartowania w części korespondencyjnej i nadal możesz przejść do drugiego etapu, pozbawiasz się jednak sporej liczby punktów.


Daty w tym roku:

– Część korespondencyjna: 1 września – 17 października 2022 r.;

– Część testowa (w szkołach): 29 września 2022 r., godz. 9:00.


Jak wygląda Olimpiada Matematyczna Juniorów?

Część testowa składa się z 15 prostych, ale często podchwytliwych i wymagających pomysłu zadań, na których rozwiązanie masz 75 minut. Na każde pytanie testowe składają się trzy niezależne stwierdzenia, o których prawdziwości ma zadecydować uczestnik. Poprawna odpowiedź na wszystkie trzy zapewnia jeden punkt, na dwa – pół punktu. W innych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. 


Olimpiada Matematyczna Juniorów

Jedno z zadań z części testowej Olimpiady Matematycznej Juniorów 2021/22


Warto zauważyć, że niepoprawne odpowiedzi nie są karane! W takim razie, jeżeli chcesz zmaksymalizować swój wynik, wskazane jest strzelanie tam, gdzie nie masz pomysłu. Ponadto bardziej opłaca się zrobić dwa zadania zupełnie dobrze, a jedno zupełnie źle, niż trzy zadania, ale każde z błędem. Często warto więc zrobić niewiele zadań, ale uważnie (resztę możemy strzelić, co czasem pozwala ugrać dodatkowy punkt) niż rozwiązać więcej, ale na pół gwizdka. 

Prowadzi to jednak do kolejnej rady – nie można skupić się zanadto na jednym zadaniu, bo czasu jest naprawdę niewiele i prawie nigdy go nie starcza. Gdy widzisz więc, że po minucie namysłu brak Ci jakiejkolwiek idei, to warto jak najszybciej przejść do następnego przykładu. Zwykle tylko około dziesięciu osób w całej Polsce otrzymuje maksymalną liczbę punktów! 

Część korespondencyjna trwa aż półtora miesiąca, a składa się z siedmiu, ale nieporównywalnie bardziej złożonych zadań. Zostają one opublikowane na stronie Olimpiady, a zadaniem uczestnika jest przesłanie odpowiednio zredagowanych rozwiązań do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ (zwykle zajmuje się tym nauczyciel) przed upływem wyznaczonego terminu. Na stronie Olimpiady Matematycznej Juniorów dostępny jest przykład tego, jak powinny zostać podpisane rozwiązania. O tym, czy wysłałeś swoją pracę na czas, decyduje data stempla pocztowego. 

Podobnie jak na drugim i trzecim etapie Olimpiady za zadania możesz uzyskać 0, 2, 5 lub 6 punktów. Spodziewać się można zadań z geometrii, kombinatoryki, teorii liczb, jak i zadań algebraicznych. Rozwiązać je musisz bez pomocy osób trzecich, jednak można korzystać z dowolnej literatury. Ponadto regulamin nie zabrania, aby nauczyciel sprawdził poprawność redakcji i rozumowania oraz wskazał w nich ewentualne luki. Jest to więc bardzo ważne, żeby w porę wysłać prowadzącemu kurs nasze rozwiązania. 


Olimpiada Matematyczna Juniorów
Olimpiada Matematyczna Juniorów

Trudne zadanie z etapu korespondencyjnego Olimpiady Matematycznej Juniorów 2021/22


Jak przejść do dalszego etapu?

Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to aby się nie załamywać, jeżeli nie masz od razu żadnego pomysłu na rozwiązanie. Nie bez powodu dostajesz na to aż półtora miesiąca. Czasem potrzeba kilku dni myślenia nad jednym zadaniem zanim wpadniesz na odpowiedni pomysł. 

Oczywiście naszym celem nie jest Cię nastraszyć – większość zadań powinna wyjść dużo szybciej. Prawda jest taka, że pierwszy etap w większym stopniu sprawdza nasze zaangażowanie niż umiejętności. Zwykle, jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał go przejść, to mu się uda. W najgorszym razie zajmie to nieco dłużej lub krócej w porównaniu z innymi uczestnikami. 

Na nasz wynik w zawodach pierwszego stopnia składa się suma punktów z obu powyższych części. Często jednak wystarczy naprawdę niewiele i nawet bez części testowej można się spokojnie dostać do drugiego etapu. Próg zwykle nie przekracza 25 punktów, jednak lepiej się do tej liczby nie przywiązywać, bo oczywiście wszystko zależy od liczby uczestników oraz trudności zadań. 

Na wyniki czekać trzeba niestety dość długo, ponieważ pojawiają się one dopiero na początku grudnia. Masz więc niewiele ponad miesiąc na naukę do drugiego etapu. Z tego też powodu nie powinieneś na nie czekać i już po wysłaniu rozwiązań części korespondencyjnej (a najlepiej dużo wcześniej) warto zacząć solidne przygotowania do dalszej części Olimpiady.


Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) – czy trzeba się uczyć w wakacje?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Praca w wakacje znacznie zwiększa szansę na sukcesy. Niemniej jeżeli wolisz skupić się na nauce dopiero od września, a wakacje poświęcić na odpoczynek, również nie będzie z tym problemu. 

Jeżeli przyłożysz się w roku szkolnym, to na spokojnie przejdziesz drugi etap w styczniu. Mimo wszystko, jeżeli znajdziesz czas i chęci, to nauka w wakacje mocno zaprocentuje, zwłaszcza jeżeli liczysz na coś więcej niż tytuł finalisty – a warto!

Zapraszamy na kurs przygotowujący do Olimpiady Matematycznej Juniorów z Indeksem w Kieszeni!

Oceń zawartość strony.
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl