Olimpiada Matematyczna Juniorów – tajniki w pigułce

Olimpiada Matematyczna Juniorów – tajniki w pigułce

Jak przygotować się do Olimpiady Matematycznej Juniorów?

Źródło: www.unsplash.com


Olimpiada Matematyczna Juniorów – Historia


W związku ze zmianami w polskim systemie oświatowym – 01.09.1999 r. wprowadzono nowy typ szkoły (gimnazjum). Komitet Główny Olimpiady Matematycznej (OM), organizowanej dla szkół średnich, postanowił w 2005 roku powołać Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów (OMG). OMG była adresowana do najzdolniejszych uczniów gimnazjów, szczególnie zainteresowanych matematyką. W regulaminie OMG zapisano:

Celem zawodów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, wyszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Proponując nowy rodzaj ogólnopolskiego konkursu matematycznego dla gimnazjalistów organizatorzy OMG mieli przekonanie, że dzięki udziałowi w tych zawodach uczniowie uzdolnieni matematycznie szczególnie efektywnie wykorzystają czas nauki w gimnazjum. Tym sposobem zyskają również solidne podstawy. Następnie, już jako uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podejmą się kolejnego wyzwania związanego z udziałem w zawodach Olimpiady Matematycznej.

W czerwcu 2016 r. minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała reformę systemu oświaty, której jednym z celów ma być likwidacja gimnazjów. W wyniku tej zapowiedzi zarząd organizator Olimpiady, podjął uchwałę o zmianie nazwy Olimpiady na „Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ)”.


Tematyka Olimpiady Matematycznej Juniorów


Zadania Olimpiady Matematycznej Juniorów sprawdzają umiejętności matematyczne. Choć znajomość wymaganych zagadnień z podstawy programowej jest ważna, najbardziej liczy się umiejętność rozwiązywania zadań. Najważniejsza jest kreatywność oraz myślenie wykraczające poza schematy.


Olimpiada Matematyczna Juniorów – dlaczego warto?


Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów mają wolny wstęp do dowolnej szkoły średniej oraz gwarantowaną szóstkę z matematyki. Dodatkowo otrzymują możliwość reprezentowania Polski na zawodach międzynarodowych oraz wzięcia udziału w obozach naukowych. Największą wartością są jednak zdobyte umiejętności i doświadczenie, które przydadzą się w przyszłości w licealnej Olimpiadzie Matematycznej.


Jak się przygotować do Olimpiady Matematycznej Juniorów?


Aby odnieść sukces w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów konieczny jest konsekwentny trening i przerobienie dużej liczby zadań i zagadnień. Na naszym kursie przerabiamy wszystkie niezbędne zagadnienia, wraz z przykładami oraz zadaniami z zeszłych edycji olimpiady. Wszyscy nasi uczniowie oprócz dzielenia się dopracowanymi treściami dydaktycznymi utrzymują również bieżący kontakt z Prowadzącym – zwycięzcą lub laureatem najwyższego miejsca licealnej Olimpiady. Odpowiada on na wszelkie pytania natury merytorycznej, jak również motywuje, wspiera podczas nauki i służy własnym doświadczenie.

5/5 - (na podstawie 18 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl