Podsumowanie 19. edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Podsumowanie 19. edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

W tym roku zakończyła się 19. edycja Olimpiady Przedsiębiorczości, kolejna pod hasłem związanym ze zrównoważonym rozwojem, jednak tym razem pod soczewką przedsiębiorstwa. Tegoroczna edycja Olimpiady zdecydowanie różniła się od dwóch poprzednich edycji, a więc 2021/2022 i 2022/2023. Pod względem szczegółowości powrócono do modelu zadań sprzed lat 2021/2022. W związku z tym, zakres zagadnień poruszanych w pytaniach często się powtarzał. Nie występowały natomiast pytania o bardzo specyficzne detale z książek. Jeżeli myślisz o udziale w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, i chcesz się do niej odpowiednio przygotować, to koniecznie sprawdź naszą ofertę kursów!


Jakie zagadnienia obejmowała 19. edycja Olimpiady Przedsiębiorczości?

Źródło: www.pexels.com


19. edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – etap szkolny


Etap szkolny nie przysporzył uczestnikom większych problemów. Kursanci Indeksu w Kieszeni byli dobrze przygotowani do pytań z tego etapu. Ich zakres został dokładnie wyjaśniony w naszych materiałach. Tradycyjnie pytania dotyczyły między innymi formułowania strategii przedsiębiorstwa, czy popularnych koncepcji, takich jak macierz BCG. Nie zabrakło także wątków unijnych oraz tych dotyczących strefy euro.


Etap okręgowy


Etap okręgowy był zdecydowanie trudniejszy. Padły na nim konkretne pytania związane z zielonym ładem. Poruszony został także zakres kwestii finansowych, takich jak leasing operacyjny i finansowy. Nie zabrakło też konkretnych danych, związanych z średnioroczną inflacją i płacą minimalną. Dobrym zwyczajem przed każdym etapem Olimpiady Przedsiębiorczości jest sprawdzenie najnowszych danych makroekonomicznych. Szczególną uwagę warto zwrócić na:

– inflację,
– bezrobocie,
– płacę minimalną i średnią,
– stopy procentowe,
– kursy walutowe,
– indeksy giełdowe.


19. edycja Olimpiady Przedsiębiorczości - co nowego?

Źródło: www.pexels.com


19. edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – zmiana formuły etapu centralnego


Bardzo ważną modyfikacją była zmiana formuły centralnego etapu zawodów. Zrezygnowano z zadań otwartych, a test przybrał formę analogiczną do etapu szkolnego czy okręgowego. Także analogiczne do poprzednich etapów, ale nie poprzednich lat, było wystąpienie na wspomnianym etapie punktów ujemnych. Wydaje się, że Olimpiada Przedsiębiorczości coraz bardziej przybiera kształt podstaw zarządzania, z niewielką ilością dodatkowych materiałów. Należy do nich na przykład zrównoważony rozwój i związane z nim regulacje prawne. Mniejszą uwagę przykłada się natomiast do szczegółów, które pewnie niewielu członków Kapituły wiedziałoby bez wcześniejszego zerknięcia do książek, także odnośnie statystyk.

Jak widać, etap centralny był przeprowadzony w zupełnie inny sposób, niż w poprzednich latach. Wydaje się, że rezultatem takiej formuły było zdecydowane zmniejszenie losowego rozkładu wyników. Wcześniej zdarzało się, że szybkie zapoznanie się tuż przed finałem z paroma grafikami mogło dać tytuł laureata, zamiast uczestnika finału. Natomiast po wprowadzonych zmianach dużo trudniej jest odpowiedzieć prawidłowo na pięćdziesiąt pytań, zwłaszcza przy punktach ujemnych.


Podejście uczelni ekonomicznych do Olimpiady Przedsiębiorczości


Kwestią, która prawdopodobnie umyka wielu uczniom w szkołach średnich jest bardzo preferencyjne podejście uczelni ekonomicznych do uczestników Olimpiady Przedsiębiorczości. Zmiany te będą postępować także w kolejnych latach, gdyż zmieniane są zasady rekrutacji na wiele ekonomicznych uczelni. W związku z tym, w 2026 roku rekrutując się do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, to już uczestnicy finału uzyskiwać będą 333 na 433 punkty rekrutacyjne, a więc nie sami finaliści czy laureaci.


19. edycja Olimpiady Przedsiębiorczości - co musisz o niej wiedzieć?

Źródło: www.pexels.com


Podsumowanie


Kurs Indeksu w Kieszeni zapewnia kompleksowe przygotowanie do Olimpiady Przedsiębiorczości. Składa się on z wielu modułów, a prowadzący kładą duży nacisk na wytłumaczenie uczniom wszelkich niezbędnych zagadnień. Jedną z modyfikacji, która dotyczyła prowadzonych przez nas kursów było przejście na platformę e-learningową, co z pewnością usprawniło proces nauki, a nasi kursanci zaprezentowali wysoki poziom w trakcie 19. edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Jeżeli Ty również chcesz osiągnąć sukces w nadchodzącej edycji Olimpiady, to zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów!

5/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl