Podsumowanie 54. edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Podsumowanie 54. edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Kolejna, 54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dobiegła końca. 13 kwietnia na podstawie części ustnej etapu finałowego wyłoniono laureatów tegorocznych zmagań, wielu uczniów uzyskało też tytuł finalisty. Nadszedł więc dobry moment, aby podsumować ten rok. Ty również myślisz o udziale w Olimpiadzie i chcesz się do niej odpowiednio przygotować? Nie czekaj dłużej i już teraz sprawdź naszą ofertę kursów!


54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Źródło: www.pexels.com


Skrócenie czasu na składanie prac pisemnych


Choć od pierwszego etapu dzieli nas już dobrych kilka miesięcy, to jednak od niego należy zacząć. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku, prawdopodobnie z uwagi na ograniczone możliwości komitetów okręgowych, znacznemu skróceniu względem poprzednich edycji uległ czas na składanie prac pisemnych. Są one przygotowywane przez ucznia samodzielnie (i przy wsparciu nauczyciela) w domu. Tym razem gotowe rozprawy należało złożyć do 25 listopada 2023 roku, podczas gdy jak dotąd termin ten przypadał w drugim tygodniu grudnia. Być może jest to świadectwo rosnącej popularności Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Bardziej restrykcyjny limit czasowy nie utrudnił kursantom Indeksu w Kieszeni ukończenia swoich prac w terminie. Dzięki wydatnej pomocy i zaangażowaniu ze strony mentorów stworzenie wypracowania na odpowiednio wysokim poziomie oraz sfinalizowanie prac nad nim już pod koniec listopada nie stanowiło problemu.


Jak wyglądała 54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Źródło: www.pexels.com


54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – etap szkolny


Jeżeli chodzi o zaproponowane przez Komitet Główny tematy do realizacji w ramach etapu szkolnego, to utrzymuje się tendencja obserwowalna już od kilku lat. Ich liczba jest spora, co daje uczniom szerokie możliwości wyboru. Zagadnienia są zróżnicowane tematycznie i chronologicznie. Towarzyszą im również niezmiernie szczegółowe dyspozycje. Tegoroczny zestaw tematów prezentował się następująco:
1. Małe formy poetyckie w literaturze epok dawnych (renesans – barok – oświecenie). Poetyka – funkcje – przemiany;
2. Romantyczne ekologie. Czy romantyczna wizja natury może stanowić odpowiedź na katastrofę klimatyczną?;
3. „– Znacie? […] – Znamy. – Więc posłuchajcie.” Przysłowia w Panu Jowialskim Aleksandra Fredry na tle zasobów i kulturowej roli paremiologii polskiej;
4. Norwid jedzie do Stanów… O doświadczeniu amerykańskim Cypriana Norwida;
5. Ptaki w poezji XX i XXI wieku;
6. Recykling w literaturze i kulturze.

Zwracają uwagę dwie właściwości cechujące niektóre z powyższych tematów, które uwidaczniają się z roku na rok coraz bardziej. Pierwszą jest tendencja do specjalizacji i stawiania przed uczniami coraz węższych, a przez to bardziej wymagających, zagadnień, czego najwyrazistszym przykładem na powyższej liście jest temat poświęcony Aleksandrowi Fredrze. Drugą jest nawiązywanie do popularnych współcześnie metodologii badawczych – na liście widnieją dwa tematy, z których jeden, Romantyczne ekologie, wprost nawiązuje do obszaru zainteresowań ekokrytyki. Drugi z kolei, Recykling w literaturze i kulturze, może być w tej perspektywie omawiany. W ramach kursów Indeksu w Kieszeni jesteśmy świadomi tych ujawniających się coraz wyraźniej dominant, dzięki czemu odpowiednio dostosowujemy materiały pod względem poziomu szczegółowości i zgodności z bieżącymi trendami badawczymi w humanistyce.


54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - wszystko, co musisz wiedzieć!

Źródło: www.pexels.com


Tendencje widoczne w doborze tematów wypracowań


Podobne obserwacje do tych z etapu szkolnego, można dostrzec również przy wypracowaniach na etapie okręgowym i finałowym. Stanowią one do pewnego stopnia odzwierciedlenie bieżących problemów, które ujawniają się w badaniach literaturoznawczych i językoznawczych. Zarazem jednak cechują się one większą otwartością na rozmaite interpretacje i dobory tekstów. To naturalne – w warunkach ograniczonego czasu, związanego z tym stresu i bez dostępu do źródeł trudno o równie wyczerpującą analizę jak w przypadku pracy pisanej na etap szkolny. Dlatego też w naszych przygotowaniach olimpijskich uwzględniamy także zagadnienia ogólne, możliwie przekrojowe ujęcia różnych problemów, które mogą okazać się przydatne przy okazji realizacji tematów wypracowań olimpijskich.


54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – etap okręgowy


Podobnie jak w poprzednich latach, coraz wyższe wymagania stawia się uczniom w teście językowym na etapie okręgowym. Zadania zawsze były na nieco wyższym poziomie niż w szkole, dotyczyły też zagadnień, które nie zawsze omawia się na lekcjach, jednak w ostatnim czasie kształtem i tematyką przypominają one polecenia, z jakimi mierzą się studenci polonistyki na zajęciach z kultury języka. Mając to na uwadze, odpowiednio zapoznawaliśmy kursantów z zagadnieniami, których nie porusza się w szkole, aby przygotować ich jak najlepiej, co przyniosło dobre rezultaty.


54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - tematy wypracowań

Źródło: www.pexels.com


Zmiany w organizacji etapu finałowego


W tym roku jedynie ostatnia, ustna część etapu finałowego realizowana była w Warszawie. Część pisemna odbywała się zaś w miejscach wyznaczonych przez komitety okręgowe, zazwyczaj więc tam, gdzie i zawody okręgowe. Z jednej strony to znaczne ułatwienie organizacyjne, z drugiej odbiera ono finałowi nieco splendoru. Powodem zmiany były być może powtarzane od dawna przez polonistów słowa krytyki formuły zmagań finałowych. Związane były one z tym, że każdy uczeń jadąc na finał musiał mieć opanowane dwa zagadnienia do odpowiedzi ustnej. Natomiast nie było gwarancji, że w ogóle do niej przystąpi, ponieważ zależy to od liczby punktów uzyskanych za wypracowanie. W nowej formule ta niedogodność znika, dzięki czemu nasi kursanci, pod okiem czuwających nad ich pracą tutorów, mogli spokojniej i rzetelniej przygotować się do odpowiedzi ustnych, mając przed sobą już wyłącznie ich perspektywę.


54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – podsumowanie


54. edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego nie przyniosła żadnych przełomowych zmian, ale z pewnością wprowadziła pewne istotne korekty. Mamy nadzieję, że udało nam się je wszystkie wychwycić i zrobić z tego jak najlepszy użytek. Opinie kursantów zdają się to potwierdzać. Jeżeli zależy Ci na kompleksowym przygotowaniu do przyszłorocznej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, to zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursu!

5/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl