Jak dostać się na studia na kierunku lekarskim?

Jak dostać się na studia na kierunku lekarskim?

Kierunek lekarski wywołuje nieraz u kandydatów na studia ogromne emocje. Ta droga kształcenia uchodzi za jedną z trudniejszych. Jednak, czym jest kierunek lekarski? Czy trudno się tam dostać? W poniższym wpisie, postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Kierunek lekarski to studia jednolite magisterskie, które trwają 6 lat (12 semestrów). Ich celem jest przygotowanie do zawodu lekarza. Studenci kierunku lekarskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych, takich jak: anatomia, fizjologia, patologia, farmakologia, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa czy medycyna kliniczna.

Studenci kierunku lekarskiego mają również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, takich jak: psychologia, socjologia, etyka czy prawo medyczne.

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza. Mogą oni pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szkolnictwie, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Kierunek lekarski jest wymagający, ale również bardzo satysfakcjonujący. To doskonały wybór dla osób, które chcą pomagać innym i poświęcić się medycynie.

Na czym polega studiowanie na kierunku lekarskim?

Studia na kierunku lekarskim to długi i wymagający proces, który trwa 6 lat. W tym czasie studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Pierwsze trzy lata studiów to przede wszystkim poznawanie podstaw nauk medycznych, takich jak anatomia, fizjologia, patologia, farmakologia i diagnostyka laboratoryjna. Studenci uczą się budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, mechanizmów powstawania i rozwoju chorób, a także zasad stosowania leków i wykonywania badań laboratoryjnych. 

W kolejnych latach studiów studenci poznają zagadnienia medycyny klinicznej, czyli postępowania lekarskiego w poszczególnych stanach chorobowych. Uczą się rozpoznawać choroby, planować i wdrażać leczenie, a także udzielać pierwszej pomocy.

Ważnym elementem studiów lekarskich są praktyki zawodowe, które odbywają się w szpitalach, przychodniach i innych placówkach medycznych. Podczas praktyk studenci zdobywają praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy w zawodzie lekarza. 

Po ukończeniu studiów lekarskich absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza. Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, muszą zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). 

Jakie uczelnie oferują możliwość studiowania na kierunku lekarskim?

— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

— Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

— Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

— Warszawski Uniwersytet Medyczny

— Uniwersytet Medyczny w Lublinie

— Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

— Gdański Uniwersytet Medyczny 

— Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

— Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

— Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

— Uniwersytet Rzeszowski 

— Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

— Uniwersytet Zielonogórski 

— Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

— Uniwersytet Zielonogórski 

Choć wszystkie z tych uczelni łączy wspólna idea, to jednak w szczegółach mogą się one od siebie znacznie różnić. Dlatego też przed podjęciem decyzji o wyborze tego kierunku na danej uczelni powinieneś/powinnaś dokładnie wczytać się w jego regulamin, dostępny zazwyczaj na właściwej stronie internetowej.

Jak się dostać na kierunek lekarski?

Na kierunek lekarski, podobnie jak w przypadku większości kierunków medycznych, możesz dostać się “ścieżką” olimpijską oraz maturalną. Pierwsza z nich jest w stanie zagwarantować Ci 100% z wybranej matury lub wstęp z całkowitym pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Decydując się na drogę opierającą się na samych maturach musisz nastawić się, że potrzebne będą wysokie wyniki, przekraczające nawet 80 czy 90% z dwóch przedmiotów.

Poniżej w szczegółach analizujemy, jakie wymagania stawiają kandydatom na studentów poszczególne uczelnie oferujące studia międzywydziałowe.

Ścieżka olimpijska

Nie ulega wątpliwości, że osoby utytułowane w olimpiadach przedmiotowych mają ułatwiony dostęp do studiów w ramach kierunku lekarskiego. Zasady różnią się na poszczególnych uczelniach, lecz najczęściej laureaci są przyjmowani poza kolejnością, wyłącznie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Pozostali zaś otrzymują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji.

Warto zwrócić uwagę, że wszędzie powyżej mowa jest o olimpiadach przedmiotowych, a więc takich, które decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały powiązane z określonymi egzaminami maturalnymi. Zazwyczaj przyporządkowanie to jest oczywiste, np. Olimpiada Matematyczna związana jest z maturą z matematyki (i takim samym przedmiotem nauczanym w szkole). W przypadku kierunku lekarskiego, najważniejsze są Olimpiady Biologiczna i Chemiczna. 

Ponieważ zasady obowiązujące na poszczególnych uczelniach różnią się od siebie, a także zmieniają się w każdej kolejnej rekrutacji, warto upewnić się, w jakim kształcie będą one obowiązywać w interesującej Cię rekrutacji. W tym celu zaglądaj do Internetowych Rekrutacji Kandydatów (IRK) poszczególnych uczelni, na których znajdziesz wszystkie szczegóły odnośnie do wymagań rekrutacyjnych. Jest to o tyle istotne, że np. finaliści Olimpiady rekrutując się w jednym mieście mogą otrzymać 100% pkt rekrutacyjnych, podczas gdy w innym – przykładowo tylko 100% pkt z danego przedmiotu, którego dotyczy Olimpiada.

W zależności od tego, laureatem jakiej olimpiady jest dany kandydat na studia, zazwyczaj decyduje się na wybór różnych kierunków. Poniżej znajdziesz zestawienie wybranych, najpopularniejszych Uczelni Wyższych w Polsce wraz z informacją, jakie uprawnienia uzyska osoba będąca finalistą/laureatem Olimpiady Biologicznej:

— Warszawski Uniwersytet Medyczny – laureat otrzymuje wolny wstęp na kierunek lekarski, finalista – 100% punktów z rozszerzonej matury z biologii;

— Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – laureat otrzymuje wolny wstęp na kierunek lekarski, finalista – 100% punktów z rozszerzonej matury z biologii;

— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – laureat otrzymuje wolny wstęp na kierunek lekarski, finalista – 100% punktów z rozszerzonej matury z biologii;

— Gdański Uniwersytet Medyczny – laureat/finalista otrzymują wolny wstęp na kierunek lekarski;

— Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – laureat/finalista otrzymują wolny wstęp na kierunek lekarski;

— Uniwersytet Medyczny w Łodzi – laureat otrzymuje wolny wstęp na kierunek lekarski, finalista – 100% punktów z rozszerzonej matury z biologii;

Dodatkowo, warto podkreślić, że niektóre inne olimpiady także ułatwiają rekrutację na kierunek lekarski. Na przykład, laureaci Olimpiady Wiedzy o Żywieniu mają wstęp na kierunek lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (finaliści 100% pkt z biologii).

Ścieżka maturalna

Zgodnie z tym, co wspomnieliśmy powyżej, na studia na kierunku lekarskim można się dostać również na podstawie wyników egzaminu maturalnego. W zależności od uczelni, zasady przeliczania uzyskanych wyników procentowych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym są różne. 

Poniżej przedstawiamy, przykładowe wymogi uczelniane – z jakich przedmiotów uzyskany przez Ciebie wynik będzie liczył się obligatoryjnie, które zaś przedmioty możesz dobrać według najlepszych uzyskanych not.

Wymagania egzaminu maturalnego na studia medyczne:

UczelniaObowiązkowe przedmiotyDodatkowy przedmiot
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
biologia rozszerzona, chemia rozszerzonamatematyka rozszerzona lub fizyka rozszerzona
Gdański Uniwersytet Medycznybiologia rozszerzonadowolny przedmiot spośród: chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona
Warszawski Uniwersytet Medycznybiologia rozszerzona, chemia rozszerzonadowolny przedmiot spośród: fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona
Uniwersytet Medyczny w Łodzidwa przedmioty spośród: biologia rozszerzona, chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedwa przedmioty spośród: biologia rozszerzona, chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiubiologia rozszerzona, chemia rozszerzonadowolny przedmiot spośród: fizyka, matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniubiologia rozszerzonadowolny przedmiot spośród: chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona
Uniwersytet Medyczny w Białymstokudwa przedmioty spośród: biologia rozszerzona, chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona
Uniwersytet Medyczny w Lubliniebiologia rozszerzona, matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)dowolny przedmiot spośród: chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniebiologia rozszerzona, chemia rozszerzona lub fizyka rozszerzonadowolny przedmiot spośród: matematyka, fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachbiologia rozszerzonadowolny przedmiot spośród: chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczybiologia rozszerzona lub matematyka rozszerzonadowolny przedmiot spośród: chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona, biologia rozszerzona
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachbiologia rozszerzona, chemia rozszerzonadowolny przedmiot spośród: matematyka, fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Uniwersytet Rzeszowskidowolny przedmiot spośród: biologia rozszerzona, chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona
Uniwersytet Zielonogórskidwa przedmioty spośród: biologia rozszerzona, chemia rozszerzona, fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona
Uniwersytet Opolskibiologia rozszerzona lub chemia rozszerzonadowolny przedmiot spośród: fizyka rozszerzona, matematyka rozszerzona

Uwaga:

— W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego wymagany jest również wynik co najmniej 60% z biologii i chemii oraz co najmniej 40% z matematyki lub fizyki.

Warto pamiętać, że, podobnie jak w przypadku rekrutacji na wszystkie inne kierunki, nie obowiązują wyniki ustnych egzaminów maturalnych. 

Progi punktowe bywają bardzo zróżnicowane, najwyższe na uczelniach o najwyższym prestiżu, takich jak Warszawski Uniwersytet Medyczny czy Uniwersytet Jagielloński. Ponadto zdarza się, że co roku ulegają one zmianom. Trudno jest też dokonywać obiektywnych porównań między uczelniami z uwagi na różną pulę punktów do zdobycia oraz rozbieżne metody ich przyznawania. 

Jak widać na podstawie powyższej listy, część przedmiotów, z których wyniki maturalne brane są pod uwagę przy rekrutacji, określona jest ściśle. Czasem do wyboru są poziom podstawowy albo rozszerzony – pamiętaj jednak, że wyniki egzaminów na poziomie podstawowym są zawsze przemnażane przez niższy przelicznik, więc nie zawsze warto się na nie decydować, nawet jeśli nominalny wynik jest wyższy. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że aby móc realnie myśleć o studiach na kierunku lekarskim, nie powinieneś/powinnaś uzyskać z żadnego spośród punktowanych egzaminów maturalnych wyniku gorszego niż osiemdziesiąt procent. Jeśli myślisz o jakiejś konkretnej uczelni, sprawdź, jakie przedmioty będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, i skup się przede wszystkim na nich przygotowując się do egzaminu dojrzałości.

Kierunek lekarski a inne kierunki studiów – wady i zalety

Studia w ramach kierunku lekarskiego bywają nieraz gloryfikowane jako idealne rozwiązanie dla osób ambitnych, mających szerokie horyzonty i gotowych podejmować trudne wyzwania. Pytanie jednak, czy taka wizja jest zgodna ze stanem faktycznym.

Tak jak w przypadku praktycznie każdego kierunku, można wyróżnić wady i zalety.

Zalety kierunku lekarskiego:

— Wysoka pozycja zawodowa i społeczne uznanie. Lekarz to zawód, który jest bardzo ceniony i szanowany w społeczeństwie. Lekarze mają stabilne zatrudnienie i dobre zarobki. 

— Możliwość pomagania innym. Lekarze mają możliwość pomagania innym ludziom i przyczyniania się do poprawy ich zdrowia.

— Rozwój osobisty i zawodowy. Studia medyczne to wyzwanie, które wymaga od studentów dużej motywacji i zaangażowania. Studia medyczne pozwalają rozwinąć się intelektualnie i zawodowo.

Wady kierunku lekarskiego:

— Wysokie wymagania intelektualne. Studia medyczne są bardzo wymagające pod względem intelektualnym. Studenci muszą posiadać solidną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, a także mieć dobre zdolności analityczne.

— Długi czas studiów. Studia medyczne trwają 6 lat, co jest stosunkowo długim okresem.

Co dalej po zakończeniu nauki na kierunku lekarskim?

Po ukończeniu studiów medycznych absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza. Aby jednak móc wykonywać zawód lekarza, muszą spełnić jeszcze jeden warunek: zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). 

Staż lekarski jest to obowiązkowy etap, który muszą przejść absolwenci studiów medycznych w Polsce. Staż trwa 13 miesięcy i odbywa się z reguły w ramach umowy o pracę. Lekarz stażysta otrzymuje wynagrodzenie, które jest uzależnione od miejsca odbywania stażu. Lekarze stażyści w Polsce zarabiają 95% średniego wynagrodzenia za rok ubiegły. W 2023 roku wynosi ono 6028,84 zł brutto.

Po zdaniu LEK absolwenci mogą rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, czyli tzw. rezydenturę. Rezydentura trwa od 3 do 6 lat, w zależności od wybranej specjalizacji. W tym czasie lekarze otrzymują wynagrodzenie i odbywają staże w różnych placówkach medycznych.

Wybór specjalizacji jest bardzo ważnym etapem w karierze lekarza. Istnieją różne dziedziny medycyny, każda z nich ma swoje własne specyfiki i wymagania. Przy wyborze specjalizacji należy wziąć pod uwagę swoje zainteresowania, umiejętności i predyspozycje. Dodatkowo, ważnym czynnikiem jest ilość punktów zdobytych w czasie rekrutacji na specjalizację, która uwzględnia ilość zdobytych punktów z LEK czy dorobek naukowy w postaci prac naukowych (szczegółowe dane w Ustawach). Obecnie ze względu na większą liczbę rekrutujących się na specjalizacje lekarskie w porównaniu do miejsc dostępnych dla rezydentów, stosunkowo trudno dostać się na bardziej zabiegane specjalizacje (np. związane z endokrynologią czy radiologią).

Zarobki po studiach

Zarobki lekarzy w Polsce są bardzo zróżnicowane. Zależy to od wielu czynników, takich jak specjalizacja, doświadczenie, miejsce pracy i inne.

Według danych GUS, średnie miesięczne wynagrodzenie lekarzy w Polsce z danych opublikowanych w 2022 roku wynosiło 10909,24 zł brutto. Najwyższe zarobki osiągają lekarze specjaliści z wieloletnim stażem . Lekarz specjalista w szpitalu może zarabiać nawet 20 000 zł brutto miesięcznie.

Liczba miejsc na kierunek lekarski

Liczba miejsc na kierunek lekarski w Polsce jest ograniczona. Wg danych z 2023 roku na studia medyczne w Polsce dostępne było prawie 10 000 miejsc na kierunku lekarskim. Liczba miejsc na kierunku lekarskim jest ustalana przez Ministerstwo Zdrowia. Od co najmniej kilkunastu lat, tendencja dotycząca liczby miejsc na kierunku lekarskim jest wzrostowa.

Progi rekrutacyjne na kierunek lekarski

Progi rekrutacyjne na kierunek lekarski są jednymi z najwyższych. W 2023 roku na kierunek lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim wymagany był wynik rekrutacyjny na  poziomie co najmniej 82% pkt. Na innych uczelniach progi rekrutacyjne były zbliżone.

Progi rekrutacyjne na kierunek lekarski są wysokie z powodu dużej liczby kandydatów. Wg różnych szacunków, na jedno miejsce może przypadać nawet kilkunastu kandydatów.

Przykłady najbardziej popularnych uczelni medycznych w Polsce

Do najbardziej popularnych uczelni medycznych w Polsce należą:

— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

— Gdański Uniwersytet Medyczny

— Warszawski Uniwersytet Medyczny

— Uniwersytet Medyczny w Łodzi

— Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uczelnie te oferują wysokiej jakości kształcenie medyczne i przygotowują studentów do pracy w zawodzie lekarza. Wyróżniają się m.in. tym, że w kadrze kształcącej często znajdują się uznani specjaliści medyczni, a także często oferowany jest dostęp do różnorodnych metod kształcenia poza wymaganymi zajęciami (np. dobrze prosperujące koła naukowe).

Podsumowanie

Kierunek lekarski cieszy się pośród ambitnych uczniów wielką popularnością. Nie ulega wątpliwości, że daje on możliwości wszechstronnego poznania funkcjonowania ludzkiego organizmu. Czy chcesz spróbować studiowania na tym kierunku? Dobrze się nad tym zastanów!

4.7/5 - (na podstawie 13 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl