Matura z Geografii i co dalej?

Matura z Geografii i co dalej?

Zastanawiasz się jaki wybrać przedmiot na maturze? A może już wybrałeś i postawiłeś na geografię? Matura z geografii, otworzy przed Tobą wiele drzwi. To lubiany przedmiot przez uczniów, powszechnie uznawany za jeden z łatwiejszych jeśli chodzi o egzaminy maturalne, a dodatkowo pozwalający na wybór różnorodnych kierunków studiów. Jakich?

matura z geografii
Źródło: www.pixabay.com

Jeśli chcesz być pewnym, że Twój egzamin maturalny z geografii, wypadnie doskonale, warto skorzystać z opcji, którą oferuje Indeks w Kieszeni i wybrać przygotowanie do matury. Masz do wyboru kurs intensywny lub całoroczny.

Masz ogromne możliwości do wyboru, jeśli dobrze zdasz maturę z geografii, lista kierunków jest naprawdę imponująca: geologia, geografia, archeologia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, antropologia kulturowa i wiele, wiele innych kierunków, na które możesz się zdecydować, jeśli zdawałeś lub planujesz zdawać maturę z geografii.

Studia po maturze z geografii – geologia

Geologia to nauka o ziemi, jej budowie i procesach zachodzących w jej wnętrzu, a także na jej powierzchni.

W procesie rekrutacji na studia po maturze z geografii na kierunku geologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możesz rozważyć takie kierunki studiów jak: geologia, geologia stosowana, górnictwo i geologia i inżynierię geologiczną. Jaka praca czeka Cię po skończeniu takiego kierunku? Możesz zostać na uczelni i poszerzać swoją wiedzę, zdobywać tytuły naukowe i mieć swój wkład w rozwój tego kierunku, możesz pracować w górnictwie, w budownictwie – szczególnie drogowym. Ścieżek kariery jest sporo, od ciebie zależy co wybierzesz.

Gdzie studiować geologię?

Największą renomą w tym kierunku, od lat cieszy się krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. Jako jedna z największych polskich uczelni technicznych, akademia posiada 16 wydziałów, które prowadzą edukację specjalistów wysoko cenionych przez polskich i zagranicznych pracodawców.

Na kandydatów na kierunek geologia czekają także uznane politechniki – między innymi Politechnika Wrocławska czy Politechnika Śląska. A także uniwersytety takie jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski.

matura z geografii
Źródło: www.pixabay.com

Matura z geografii – wybór kierunku studiów – Archeologia

Archeologia to nauka, która zajmuje się badaniem minionych kultur i cywilizacji oraz ich relacjami z otaczającym środowiskiem. To kierunek, który może połączyć pasję odkrywania wciąż nowych śladów przeszłości z zainteresowaniem historią. Podczas studiów nauczysz się technik pracy na wykopaliskach, prowadzenia dokumentacji, posiądziesz wiedzę która pozwoli Ci ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk, oraz poznasz zasady muzealnego opracowywania zbiorów.

W procesie rekrutacji na studia po maturze z geografii na kierunku archeologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski. 

Gdzie studiować archeologię?

Na studentów zainteresowanych tym kierunkiem czekają następujące uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki.

Co możesz robić po takich studiach?

Można pracować jako naukowiec na uczelni, rozwijać ten kierunek, można pracować w prywatnych firmach, które prowadzą wykopaliska na przykład przed budową nowego osiedla, kompleksu hotelowego, przy budowie autostrad, można także pracować na wykopaliskach na całym świecie, w końcu można znaleźć zatrudnienie w muzeum.

Studia nie należą do najtrudniejszych, chociaż bywają takie wymagania które  mogą sprawić sporo kłopotów studentom. Na pewno dużym zaskoczeniem dla nowych studentów jest konieczność korzystania z obowiązkowej literatury obcojęzycznej, co może być jakimś utrudnieniem dla niektórych.

Jakie studia po maturze z geografii? – Turystyka i Rekreacja

W procesie rekrutacji na studia na kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

matura z geografii
Źródło: www.pixabay.com

Czego nauczysz się na kierunku Turystyka i rekreacja?

Posiądziesz wiedzę humanistyczną, która pozwoli Ci w trakcie pracy rozpoznawać potrzeby ludzi, rozumieć związku i procesy społeczne. Będziesz również zaznajomiony z aktywnością organizacyjną i prawną –  tak aby świadomie wydać  ocenę i wykorzystać mechanizmy typowych dla gospodarki rynkowej danego kraju.

Gdzie studiować turystykę i rekreację?

Wiele uczelni prywatnych i państwowych po maturze z geografii zaprasza do siebie, aby studiować ten kierunek. Są to między innymi: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie i wiele innych.

Gdzie możesz pracować po tym kierunku?

W biurach podróży, w hotelach jako przewodnik, rezydent, w ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji.

Matura z geografii i studia na kierunku Geografia

Geografia to nauka zajmująca się relacjami kształtującymi funkcjonowanie systemu przyroda–człowiek. Jako absolwent tego kierunku będziesz umiał analizować zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne w różnych skalach przestrzennych, między innymi: globalnej, regionalnej i lokalnej.

W jakich zawodach możesz pracować po skończeniu tego kierunku?

Jako nauczyciel w szkole każdego poziomu nauczania, w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną na przykład w Urzędzie miasta lub gminy, jako konsultant zagospodarowania przestrzennego.

Gdzie studiować?

Kierunek geografia prowadzą między innymi: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i inne uczelnie wyższe w całym kraju.

matura z geografii
Źródło: www.pixabay.com

Podsumowanie

Geografia to w miarę prosty, przyjemny przedmiot, którego zdawanie na maturze daje liczne możliwości studiów i późniejszej pracy zawodowej. Możesz wybrać spośród licznych ciekawych i bardzo ciekawych kierunków, których nauka rozwinie Cię i da możliwości na znalezienie bardzo interesującej pracy. Matura z geografii to bardzo dobry wybór. Warto skorzystać z opcji przygotowanie do matury z geografii z Indeksem w Kieszeni, to ważna decyzja, która może zaważyć na całym Twoim życiu.

4.8/5 - (na podstawie 28 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl