Jak dostać się na prawo?

Jak dostać się na prawo?

Prawo – to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów. Obok lekarza, ten zawód od wieków uznawany był za najbardziej elitarny. Z tego powodu wiele osób boi się rozpocząć naukę na tym kierunku studiów! Takie obawy są jednak niepotrzebne – właśnie dlatego postaramy się je rozwiać! Zastanawiasz się, jak dostać się na prawo? Co zrobić, żeby studiowanie było dla Ciebie wspaniałą przygodą? O tym wszystkim przeczytasz poniżej!

Na czym polegają studia prawnicze?

Najprościej rzecz ujmując, studia prawnicze polegają na przygotowaniu się do wykonywania ważnych zawodów lub obejmowania stanowisk wymagających wiedzy prawniczej. Stwarzają przy tym okazję do poznania wielu gałęzi prawa, co może być przydatne również w codziennym życiu. Prawo powinni bowiem znać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, którzy podlegają przepisom ujętym w kodeksie pracy. Studiowanie prawa może otworzyć drogę do budowania kariery w wielu zawodach, wśród których możemy wymienić: adwokata, radcę prawnego, notariusza, komornika sądowego czy prokuratora. Ukończenie studiów prawniczych stwarza także perspektywy rozwoju w wielu innych dziedzinach, takich jak biznes, polityka czy dziennikarstwo. Warto wiedzieć, że studia prawnicze na najlepszych wydziałach w Polsce pomagają zdobyć różnego rodzaju kontakty, które będą przydatne w przyszłości.

Na jakich uczelniach możesz studiować prawo?

Współcześnie studia prawnicze są oferowane przez znaczną część polskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych. W ostatnich dekadach pojawiło się wiele nowych uczelni, które w swojej ofercie mają kierunek prawniczy. Wybierając uczelnię, postaw na tę najbardziej renomowaną. Poniżej zamieszczamy listę 10 najlepszych wydziałów prawa – to właśnie one co roku przodują w polskich rankingach!

Ranking wydziałów prawa na uczelniach publicznych:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS;

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Choć studia prawnicze na wszystkich wymienionych uczelniach łączy wspólna idea, to jednak w szczegółach mogą się one od siebie znacznie różnić. Dlatego też przed podjęciem decyzji o wyborze danej uczelni powinieneś dokładnie wczytać się w jej regulamin, dostępny zazwyczaj na właściwej stronie internetowej.

Jak się dostać na prawo?

Wielu uczniów sądzi, że na prawo można się dostać wyłącznie będąc laureatem olimpiady przedmiotowej albo mając perfekcyjnie zdaną maturę ze wszystkich przedmiotów. Nic bardziej mylnego! Istnieje lista rankingowa, według której kandydaci dostają się na wybraną uczelnię. Kryteria rekrutacji oraz progi punktowe mogą się różnić w zależności od uczelni.

Poniżej szczegółowo analizujemy, jakie wymagania stawiają kandydatom na studentów poszczególne uczelnie oferujące studia prawnicze.

Ścieżka olimpijska

Nie ulega wątpliwości, że osoby utytułowane w olimpiadach przedmiotowych mają ułatwiony dostęp do studiów. Zasady różnią się na poszczególnych uczelniach, lecz najczęściej laureaci są przyjmowani poza kolejnością. Finaliści zaś otrzymują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji.

Przyjrzyjmy się temu, jak brzmią zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na poszczególnych uniwersytetach;

Uniwersytet Warszawski – wstęp poza kolejnością mają wszyscy laureaci olimpiad przedmiotowych. Finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji w części dotyczącej wyników egzaminu maturalnego;

Uniwersytet Jagielloński – wstęp poza kolejnością mają wszyscy laureaci olimpiad przedmiotowych. Finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji w części dotyczącej wyników egzaminu maturalnego;

Uniwersytet SWPS – wstęp poza kolejnością mają laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego;

Uniwersytet Wrocławski – wstęp poza kolejnością mają wszyscy laureaci olimpiad przedmiotowych. Finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji w części dotyczącej wyników egzaminu maturalnego;

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – wstęp poza kolejnością mają wszyscy laureaci olimpiad przedmiotowych. Finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji w części dotyczącej wyników egzaminu maturalnego;

Uniwersytet Gdański – wstęp poza kolejnością mają wszyscy laureaci olimpiad przedmiotowych. Finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji w części dotyczącej wyników egzaminu maturalnego;

Uniwersytet Łódzki – wstęp poza kolejnością mają laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego;

Uniwersytet Śląski w Katowicach – wstęp poza kolejnością mają laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego;

Uniwersytet w Białymstoku – wstęp poza kolejnością mają laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego;

Warto zwrócić uwagę na to, że wszędzie powyżej mowa jest o olimpiadach przedmiotowych, a więc takich, które decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały powiązane z określonymi egzaminami maturalnymi. Zazwyczaj przyporządkowanie to jest oczywiste, np. Olimpiada Matematyczna związana jest z maturą z matematyki (i takim samym przedmiotem nauczanym w szkole). Warto też pamiętać o tym, że w zależności od kierunku studiów mogą występować różnice w liście olimpiad przedmiotowych, wśród których uzyskanie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z postępowania rekrutacyjnego, dlatego warto prześledzić stosowną listę. Wspomniane wyżej zwolnienia dla laureatów olimpiad przedmiotowych zostały przytoczone ogólnie. Wiele wydziałów może jednak ograniczać liczbę olimpiad zwalniających z rekrutacji  do tych, które są związane z kierunkiem studiów.

Ze względu na to, że zasady obowiązujące na poszczególnych uczelniach różnią się od siebie, a także zmieniają w każdej kolejnej turze, upewnij się, w jakim kształcie będą obowiązywały w nadchodzącej rekrutacji. W tym celu zaglądaj do Internetowych Rekrutacji Kandydatów (IRK) poszczególnych uczelni, na których znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące wymagań rekrutacyjnych.

Laureaci różnych olimpiad wybierają różne kierunki studiów. Poniżej znajdziesz zestawienie najpopularniejszych  kierunków preferowanych przez laureatów poszczególnych olimpiad:

olimpiady z języków obcych nowożytnych – filologie tych języków;

— Olimpiada Języka Łacińskiego – filologia klasyczna;

Olimpiada Biologiczna – medycyna, weterynaria, pielęgniarstwo, położnictwo, biotechnologia;

Olimpiada Chemiczna – medycyna, chemia, biotechnologia;

Olimpiada Filozoficzna – filozofia, prawo, socjologia, psychologia;

Olimpiada Geograficzna – geografia, geodezja i kartografia, geologia, turystyka;

Olimpiada Fizyczna – fizyka, informatyka, lotnictwo, architektura, automatyka i robotyka;

— Olimpiada Artystyczna – historia sztuki, kulturoznawstwo, architektura, grafika;

Olimpiada Historyczna – historia, prawo, socjologia, kulturoznawstwo;

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, zarządzanie;

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – filologia polska, kulturoznawstwo, socjologia, psychologia;

Olimpiada Matematyczna – matematyka, ekonomia, rachunkowość, astronomia, administracja, zarządzanie;

Olimpiada Informatyczna – informatyka, matematyka, fizyka, automatyka i robotyka, architektura.

Ścieżka maturalna

Na studia prawnicze można się również zakwalifikować na podstawie wyników egzaminu maturalnego. W zależności od uczelni, zasady przeliczania uzyskanych wyników procentowych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym są różne.

Poniżej przedstawiamy sposoby liczenia punktów na poszczególnych uczelniach:

Uniwersytet Warszawski – 1. język polski (podstawowy x 0,6 / rozszerzony x 1), waga= 15%; 2. matematyka (podstawowa x 0,6 / rozszerzona x 1), waga = 15%; 3. wybrany język obcy nowożytny (podstawowy x 0,6 / rozszerzony x 1), waga= 10%; 4. jeden przedmiot rozszerzony x 1 (inny niż powyższe) waga=30%, 5. drugi przedmiot rozszerzony x 1 (inny niż powyższe), waga=30%. Przedmiot z grupy 4 do wyboru spośród: biologii, chemii, filozofii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii, historii, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, WOS, j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. włoskiego, j. rosyjskiego, j. portugalskiego, j. szwedzkiego i j. słowackiego. Przedmioty z grupy 5 do wyboru spośród: biologii, chemii, filozofii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii, historii, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, WOS. Przedmioty z grupy 4 i 5 muszą się różnić.

Uniwersytet Jagielloński – 2 przedmioty z grupy 1 (historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie), waga= 35% za każdy przedmiot; 2. 1 przedmiot z grupy 2 (język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski), waga=30%;

Uniwersytet SWPS – dwa najwyższe wyniki z matury z dowolnych przedmiotów pisemnych łącznie min. 100 pkt;

Uniwersytet Wrocławski – 1. historia lub matematyka, 2. wiedza o społeczeństwie, język polski (pisemny), geografia, historia (jeśli w przedmiocie 1 została wybrana matematyka), matematyka (jeśli w przedmiocie 1 została wybrana historia), 3. Język obcy nowożytny;

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1. język polski (p. podstawowy, waga= 0,15, p. rozszerzony, waga=0,30); 2. język obcy nowożytny (p. podstawowy, waga=0,15, p. rozszerzony, waga=0,30); 3. jeden spośród przedmiotów: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (p. podstawowy waga =0,20, p. rozszerzony waga=0,40);

Uniwersytet Gdański – 1. język polski, waga=0,35; 2. język obcy nowożytny, waga=0,35; 3. inny przedmiot do wyboru spośród historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna;

Uniwersytet Łódzki – 1. historia, geografia lub matematyka; 2.język polski; 3. język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia (maksymalnie można wybrać 2 przedmioty z grupy 3, ale nie są obowiązkowe, choć dają dodatkowe punkty);

Uniwersytet Śląski – 3 dowolne przedmioty z najwyższym wynikiem zdawane na maturze (p. podstawowy x 0,5, p. rozszerzony x 1);

Uniwersytet w Białymstok – 1 przedmiot do wyboru spośród następujących: historia, WOS, język łaciński, język polski, matematyka – p. podstawowy lub rozszerzony;

Warto pamiętać, że wyniki ustnych egzaminów maturalnych nie obowiązują. Podane wyżej wymagania dotyczą studiów stacjonarnych. W przypadku studiów niestacjonarnych kryteria mogą być inne.

Progi punktowe bywają bardzo zróżnicowane, najwyższe na uczelniach o największym prestiżu, takich jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Wrocławski. Ponadto co roku ulegają one zmianom. Trudno jest też dokonywać obiektywnych porównań między uczelniami z uwagi na różną pulę punktów do zdobycia oraz rozbieżne metody ich przyznawania.

Jak widać na podstawie powyższej listy, część przedmiotów, z których wyniki maturalne brane są pod uwagę przy rekrutacji, określona jest ściśle. Czasem do wyboru są poziom podstawowy albo rozszerzony – pamiętaj jednak, że wyniki egzaminów na poziomie podstawowym są zawsze przemnażane przez niższy przelicznik. W przypadku przedmiotów do wyboru uczniowie najchętniej wybierają język angielski, geografię czy wiedzę o społeczeństwie.

Nie ulega jednak wątpliwości, że aby móc realnie myśleć o stacjonarnych studiach prawniczych, powinieneś zadbać o to, żeby wśród przedmiotów najwyżej punktowanych Twój wynik nie był niższy niż 80%. Przykładowo, jeśli chcesz wybrać się na stacjonarne studia prawnicze, które oferuje Uniwersytet Warszawski, to musisz pamiętać o tym, że bezpiecznie jest uzyskać łącznie 80 na 100 możliwych punktów w trakcie postępowania rekrutacyjnego, co nie jest łatwym zadaniem. Zazwyczaj ten próg jest kilka punktów niższy (przykładowo w roku akademickim 2023/2024 wynosił 74,33 pkt), ale warto zagwarantować sobie bezpieczeństwo w postaci kilku dodatkowych punktów!

Studiowanie prawa – wady i zalety

Studia prawnicze opisywane są jako idealne rozwiązanie dla osób ciekawych świata, mających szerokie horyzonty i chcących w przyszłości realizować się w zawodach o wysokim uznaniu społecznym. Pytanie jednak, czy taka wizja jest zgodna ze stanem faktycznym?

Niewątpliwie studiowanie prawa ma wiele zalet. Ukończenie studiów prawniczych otwiera bowiem drogę do licznych zawodów, wśród których wymienić możemy między innymi radcę prawnego, adwokata, notariusza, prokuratora czy sędziego. Kariera prawnicza stwarza możliwość uzyskania wysokich zarobków. Nie należy jednak ograniczać studiowania prawa wyłącznie do możliwości podjęcia prawniczych zawodów. Wiedza z tego zakresu stanowi bowiem solidną podstawę do wykonywania wielu innych zawodów. Wielu cenionych managerów w biznesie, znanych polityków, publicystów czy dziennikarzy to absolwenci studiów prawniczych.

Studiowanie prawa wiąże się także z dużą elastycznością, jeśli chodzi o zarządzanie czasem. Przykładowo, studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim charakteryzują się możliwością swobodnego rejestrowania na zajęcia, które odbywają się w godzinach 8.00-20.00. Stwarza to duże pole do zarządzania własnym kalendarzem i pozwala na podejmowanie pracy zarobkowej w trakcie studiowania.

Niestety, każdy medal ma dwie strony. Choć studiowanie prawa ma wiele zalet, to może przysporzyć również pewnych trudności. Przedmioty, na których nie jest wymagana obecność, mogą się zemścić podczas egzaminów. Wielu studentów nie przychodzi na zajęcia, na których obecność nie jest obligatoryjna, a później mają duży problem z opanowaniem materiału do egzaminu.

Wielu osobom może się także wydawać, że zdawane przedmioty podczas studiów prawniczych są bardzo łatwe, a egzaminy z nich pozostają czystą formalnością. Nic bardziej mylnego! Taka opinia jest wynikiem częstych przechwałek starszych kolegów z wydziału, którzy próbują w ten sposób zaistnieć w towarzystwie. Pamiętajcie, że ocena trudności danego przedmiotu ma charakter indywidualny. Każdy w innym tempie przyswaja materiał. Skala trudności przedmiotów jest różna i wiele zależy od egzaminatora. Niemniej jednak trudno za łatwy przedmiot uznać np. prawo czy postepowanie cywilne. Zmorą dla studentów I roku jest często logika prawnicza. Zdarza się, że około 40% studentów w pierwszym terminie oblewa ten przedmiot i jest zmuszona podchodzić do niego w sesji poprawkowej lub nawet w trakcie egzaminu komisyjnego.

Błogosławieństwem i zarazem przekleństwem może być fakt, że prawo ma charakter studiów jednolitych magisterskich. Z jednej strony oznacza to brak konieczności obrony pracy licencjackiej i podchodzenia do rekrutacji na studia magisterskie, a z drugiej wiąże się z pewnym ryzykiem i niedogodnościami. Przykładowo, będąc studentem IV lub V roku prawa, nadal posiadamy formalnie wykształcenie średnie, podczas gdy absolwenci studiów licencjackich po III roku

cieszą się już formalnie dyplomem uczelni wyższej. Kolejny mankament jest związany z potencjalnym skreśleniem ze studiów podczas dalszych lat nauki lub chęcią rezygnacji ze studiowania tego kierunku. Podejmując się studiów prawniczych, musisz być pewny, że jesteś w stanie dźwignąć ten ciężar przez następne pięć lat. Skreślenie z listy studentów na IV roku (np. w wyniku wykorzystania warunków i limitu powtarzania roku) lub rezygnacja może wiązać się ze zmarnowaniem wielu lat pracy, którą włożyłeś w uzyskanie tytułu magistra.

Musisz też wiedzieć, że podczas studiów prawniczych możesz spotkać się z ostracyzmem ze strony studentów innych kierunków i wydziałów. Na uczelniach funkcjonuje bowiem stereotyp studenta prawa, który jest zarozumiały i spogląda na innych z wyższością. Musisz także wiedzieć, że atmosfera na wydziałach prawa może być różna. Studentów prawa bardzo często wyróżnia dość formalny ubiór. Ponadto, w opinii niektórych studentów prawa, inni studiujący ten kierunek są potencjalnym zagrożeniem i konkurencją na rynku pracy, więc brakuje im koleżeńskiej życzliwości.

Podsumowanie

Prawo cieszy się pośród ambitnych uczniów wielką popularnością. Nie ulega wątpliwości, że studiowanie tego kierunku otwiera horyzonty na wspaniałą karierę w zawodach prawniczych oraz możliwość wszechstronnego poszerzania swoich zainteresowań. Czy chcesz zatem zostać prawnikiem? Dobrze się nad tym zastanów!

5/5 - (na podstawie 10 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl