fbpx

Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Informatycznej?

Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Informatycznej?

Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauki. Jeśli chcesz kształcić się w tym kierunku, to warto rozważyć udział w Olimpiadzie Informatycznej. Jest to wspaniała okazja na zdobycie wartościowych umiejętności informatycznych oraz licznych nagród, wśród których musimy wspomnieć indeks na studia oraz wysokie nagrody pieniężne. O szczegółach przeczytacie poniżej!


Źródło: www.unsplash.com


Nagrody Olimpiady Informatycznej – indeks na studia


Status laureata lub finalisty Olimpiady Informatycznej może zapewnić Ci miejsce na wymarzonej uczelni bez stresu związanego z procesem rekrutacyjnym. Liczne uniwersytety oraz uczelnie techniczne przygotowały dla was ułatwienia w zakresie rekrutacji w postaci wolnego wstępu na uczelnię (głównie dla laureatów), a także np. dodatkowe punkty dla finalistów. Dokładne zasady, a także kierunki, których dotyczy preferencyjna rekrutacja, są zależne od wybranej uczelni, ponieważ każda ustala własne zasady. 

Wysoki wynik w Olimpiadzie Informatycznej otwiera drzwi na kierunki związane z informatyką, ale też inne, np. matematyczne bądź inżynierskie. Status laureata bądź finalisty ma duże znaczenie w rekrutacji na takie uczelnie jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska czy Uniwersytet Warszawski.


Zwolnienie z matury


Uczniowie, którzy uzyskali status finalisty lub laureata, zostają zwolnieni z egzaminu maturalnego z informatyki. Otrzymują z niego maksymalną liczbę punktów. Dzięki temu nie muszą stresować się kolejnym egzaminem, a dodatkowo mają zapewniony wyjątkowo trudny do osiągnięcia najlepszy wynik w kraju. Oprócz tego, 100% punktów z informatyki ułatwia rekrutację na studia za granicą, gdzie przy rekrutacji uwzględnia się wyniki matur.


Stypendia i nagrody pieniężne


Jak przygotować się na Olimpiadę Informatyczną?

Źródło: www.unsplash.com


Najlepsi uczestnicy Olimpiady Informatycznej otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane przez sponsorów i partnerów olimpiady. W 2022 roku stypendia i nagrody dla laureatów wynoszą odpowiednio:

– I miejsce – 30 tys. zł (3 tys. zł miesięcznie, co najwyżej 8 laureatów I stopnia);

– II miejsce – 20 tys. zł (2 tys. zł miesięcznie, co najwyżej 24 laureatów I i II stopnia);

– III miejsce – 15 tys. zł (1,5 tys. zł miesięcznie, co najwyżej 48 laureatów, I, II i III stopnia).


Zawody międzynarodowe


Najlepsi uczestnicy Olimpiady Informatycznej zostaną wytypowani do udziału w prestiżowych zawodach: w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Informatycznej oraz w Europejskiej Olimpiadzie Informatycznej Dziewcząt. Osoby, które będą reprezentować Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, zostaną zaproszone do udziału w Obozie Naukowo–Treningowym im. Antoniego Kreczmara.


Jak uzyskać wysoki wynik olimpiady? 


Przygotowania do Olimpiady Informatycznej warto rozpocząć odpowiednio wcześnie, najlepiej pod okiem osób, które same brały w niej udział. Indeks w Kieszeni organizuje kursy przygotowawcze, prowadzone przez laureatów poprzednich edycji, którzy doskonale wiedzą, co jest ważne podczas zawodów. Prowadzimy zajęcia w formie stacjonarnej, a także online — dzięki temu osoby z całej Polski mogą wziąć w nich udział. Skontaktuj się z nami, aby zapewnić sobie miejsce na najlepszym kursie przygotowującym do Olimpiady Informatycznej.

4.7/5 - (na podstawie 13 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl