Jakie zmiany na maturze z WOSu nastąpią w 2023-2024?

Jakie zmiany na maturze z WOSu nastąpią w 2023-2024?

Egzamin maturalny to jeden z najważniejszych tematów dotyczących każdego ucznia ostatniej klasy liceum lub technikum. Matura z wiedzy o społeczeństwie należy do najczęściej wybieranych przedmiotów maturalnych, szczególnie wśród uczniów klas humanistycznych lub prawnych, dlatego zmiany na maturze z WOSu mogą mieć duży wpływ na jej przebieg.


Jak przygotować się na zmiany na maturze z WOSu?

Źródło: www.unsplash.com


Jednocześnie w ostatnich latach był to jeden z najsłabiej zdawanych egzaminów. Mimo że na maturze z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym nie ma żadnego progu koniecznego do zaliczenia, to wyniki wielu są wysoce niesatysfakcjonujące. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas matury w 2023 roku może być podobnie. Dlatego tak ważne jest dobrze przygotowanie oraz wiedza dotycząca tego, co może Cię czekać na tym egzaminie. W tym może skutecznie pomóc Ci doświadczona kadra Indeksu w Kieszeni na kursie przygotowującym do matury z WOSu!


Zmiany na maturze z WOSu – jak wygląda arkusz

Arkusz maturalny będzie składał się z 37 do 45 zadań. Ta zmienność wynika z faktu, że nie ma stałej punktacji każdego zadania, więc może pojawić się większa ich liczba za mniej punktów lub mniejsza liczba za więcej punktów.


Zadania zamknięte

Około 10 zadań to typowe zadania zamknięte z jedną poprawną odpowiedzią. Pozostałe z nich to różnorodne zadania otwarte. Niektóre będą wymagać krótkiego uzupełnienia lub dokończenia zdania, inne napisania dwóch – trzech zdań uzasadnienia lub potwierdzenia.


Nie ma się co obawiać tak wysokiej liczby zadań. Większość z nich wymaga naprawdę niewiele czasu na uzupełnienie lub napisanie właściwych treści. Przykładowo mogą to być zadania typu prawda/fałsz, polegające na uzupełnieniu brakującego słowa lub też wymagające wyboru odpowiedniego pojęcia i przyporządkowania do właściwego punktu.


 

Zadania z uzasadnieniem

W zadaniach z uzasadnieniem oczekiwane jest wnikliwe przeanalizowanie przedstawionych informacji, wykorzystanie własnej wiedzy i ostatecznie napisanie w dwóch – trzech zdaniach właściwej odpowiedzi. Liczy się konkretne i precyzyjne przekazanie informacji. Wtedy istnieje największa szansa, że odpowiedź zostanie oceniona na maksymalną liczbę punktów.


Zadania rozszerzonej odpowiedzi

Ostatnia część arkusza to pewnie jedna z najbardziej wymagających części matury z wiedzy o społeczeństwie w formule 2023. Składają się na nią dwa zadania rozszerzonej odpowiedzi. Łącznie do zdobycia będzie 12 punktów (po 5 i 7 za każde z nich). Pierwsze zadanie rozszerzonej odpowiedzi polega na napisaniu krótkiego wypracowania na zadany temat. Wypowiedź prawdopodobnie będzie miała mieć charakter argumentacyjny. Będzie trzeba przedstawić swój pogląd, uzasadnić i opisać problem lub porównać dane zagadnienie. Możliwe jest załączenie przez twórców arkusza materiałów pomocniczych w postaci tekstu pisanego lub materiałów graficznych.

Oczywiście kluczowa zawsze będzie własna wiedza i umiejętność jej przedstawienia. Praca będzie musiała zająć około jednej strony A4. Powinny pojawić się w niej wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dobrze też rozpoczynać każdą nową myśl od nowego akapitu.


 

Jak przygotować się na zmiany na maturze z WOSu?

Źródło: www.unsplash.co


Drugie zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi to stworzenie fragmentu pisma procesowego na podstawie podanych informacji. Z jednej strony będzie trzeba poprawnie zinterpretować przedstawione treści, a z drugiej wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności.

Nie jest określony rodzaj pisma procesowego. Może to być skarga, apelacja, wniosek, a nawet fragment wyroku. Zadanie ma sprawdzić rozumienie podstawowych pojęć danej gałęzi prawa, a także Wasze rozeznanie w zakresie tego, jak rzeczywiście taki akt wygląda.

Ten fragment arkusza jest zupełną nowością na maturze z wiedzy o społeczeństwie w 2023 roku. Wymaga nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również umiejętności wykorzystania jej w praktyce. W Indeksie w Kieszeni w ramach naszych kursów będziemy kładli na ten aspekt szczególną uwagę.
Łączna liczba punktów do zdobycia wynosi 60 i jest to wartość stała w każdym roku. Czas na rozwiązanie wszystkich zadań opisanych powyżej to 180 minut. Wydaje się, że jest to czas wystarczający – pod warunkiem dobrego rozplanowania pracy.

Zadania rozszerzonej odpowiedzi to tylko 12 punktów łącznie, a ze względu na swoją specyfikę wymagają sporo czasu. Zatem warto mieć pewien zapas, aby na spokojnie i z głową zmierzyć się zarówno z wypracowaniem, jak i pismem procesowym. Taki model pracy powinien przybliżyć Was do oczekiwanego wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego.


Zmiany na maturze z WOSu w 2023 i 2024 roku – podsumowanie

Model rozwiązywania arkusza jest bez wątpienia sprawą indywidualną. To zależy od Ciebie. Zachęcamy jednak do zmierzenia się w pierwszej kolejności z pierwszą częścią arkusza, czyli zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Doświadczenie pokazuje, że powyższe zadania można rozwiązać w miarę sprawnie. Ważne jest również to, że zdobywa się za nie zdecydowaną większość ogólnej liczby punktów.

Jeżeli jednak masz wątpliwości, czy aby na pewno opanowałeś dokładnie cały materiał, to koniecznie sprawdź nasze kursy. Z Indeksem w Kieszeni kompleksowo zapoznasz się ze wszystkimi zagadnieniami do matury z WOSu i z pewnością nie będzie ona już stanowić dla Ciebie dużej trudności!

 

 

5/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl