Matura 2023 – czego powinni spodziewać się maturzyści?

Matura 2023 – czego powinni spodziewać się maturzyści?

W następnym roku szkolnym na maturzystów czekają znaczące zmiany. Uczniowie będą musieli zmierzyć się po raz pierwszy z nową formą egzaminu maturalnego, co z pewnością dodaje im niemałego stresu. Chcąc nieco poprawić morale zdenerwowanych egzaminem maturzystów przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przebiegu oraz szczegółów, jakimi matura 2023 będzie różnić się od wcześniejszych. Zapraszamy do lektury!

 


 

Źródło: www.unsplash.com

 


 

Matura 2023 – nowa formuła, czyli co musisz o niej wiedzieć? 

Przez niedawne zlikwidowanie gimnazjów oraz przedłużenie nauki w szkołach podstawowych do 4 lat oraz w technikach do 5 lat niezbędne stało się zaktualizowanie formuły egzaminu maturalnego. Matura 2023 zatem będzie różnić się od wcześniejszych następującymi kwestiami:

czasem trwania egzaminu,

wymaganiami, 

rodzajami zadań w niektórych arkuszach (matematyka), formą przeprowadzania egzaminu (język polski). 

Te kilka zmian sprawia, że matura będzie znacznie różniła się od przeprowadzonego w 2022 roku egzaminu.

 

Czas trwania egzaminu

Jednym z najważniejszych pytań, jakie uczniowie zadają co do egzaminu maturalnego jest czas na pisanie. W związku z tym informujemy, że zmienia się on znacząco jedynie w przypadku egzaminu z języka polskiego. Dotychczas na jego napisanie maturzysta miał 170 i 180 minut, natomiast po wprowadzeniu zmian egzamin będzie trwał 240 minut dla poziomu podstawowego oraz 210 na rozszerzenie.

Matura 2023 z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym będzie trwała 180 minut. Rok wcześniej uczniowie mieli na arkusz podstawowy 170 minut, natomiast na rozszerzenie 180 – czyli zmiany są znikome. 10 dodatkowych minut na podstawie z pewnością uraduje maturzystów, ponieważ na egzaminie liczy się każdy dodatkowy czas.

Matury z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym będą trwać 210 minut.

W przypadku matury z języka angielskiego uczniowie otrzymają czas 120 minut na napisanie egzaminu na poziomie podstawowym oraz 150 minut na poziom rozszerzony, czyli bez żadnych zmian z dotychczasowym czasem. Podobnie w przypadku egzaminów rozszerzonych z przedmiotów takich jak:

biologia,

chemia,

fizyka, 

– filozofia,

– geografia,

– historia (włącznie z historią muzyki i historią sztuki),

– język łaciński,

wiedza o społeczeństwie,

– kultura antyczna.

Na egzaminy maturalne z powyżej wymienionych przedmiotów uczeń otrzyma 180 minut tak jak do tej pory.

 


 

Jak przygotować się do matury?
Źródło: www.unsplash.com

 

Próg procentowy

Kolejną zmianą, jaką wprowadza CKE jest procent punktów, jakie trzeba uzyskać, aby zdać maturę. Matura 2023 wymaga 30% punktów do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zasada ta tyczy się także matury ustnej oraz pisemnej na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu. Dodatkowo, Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło jeszcze jedną, dosyć istotną zmianę. Obecnie istnieje obowiązek zdawania co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wybór oczywiście należy do uczniów, jednak warto pamiętać o takiej konieczności.

 


 

Harmonogram przygotowań do egzaminów maturalnych

10.01.2022 r. – zakończenie konsultacji,

13.01.2022 r. – na stronie CKE publikowane są materiały dodatkowe dla nauczycieli języka polskiego oraz uczniów, którzy chcą się zapoznać z nową formułą egzaminu,

marzec 2022 r. – opublikowano pokazowe arkusze (matura 2023),

28-30.09.2022 r. – próbny egzamin maturalny w nowej formule zorganizowany przez OKE,

– do 30.09.2022 r. – termin złożenia wstępnej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu oraz wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzonym,

12-22.01.2022 r. – drugi próbny egzamin maturalny,

– do 7.02.2023 r. – termin złożenia ostatecznej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu oraz wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzenia,

maj 2023 r. – matura 2023 (dokładna data zostanie udostępniona wkrótce),

– lipiec 2023 r. – ogłoszenie wyników matur,

sierpień 2023 r. – poprawkowy egzamin maturalny.

 


 

Matura 2023 pisemna – jakie egzaminy będą obowiązkowe dla wszystkich uczniów? 

Matura 2023 obowiązuje wszystkie osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej oraz do 4-klasowego liceum. Dodatkowo istnieje jeszcze kilka grup osób, które będą zdawać maturę w nowej formule. Należą do nich:

absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego,

osoby, które ukończyły średnią szkołę za granicą oraz nie posiadają uprawnień na studia,

absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, czyli sprzed 2005 roku. 

 

Matura z języka polskiego

Uczniowie będą musieli przyswoić do matury dłuższą listę lektur obowiązkowych. Kolejną zmianą jest ilość arkuszy, jaką maturzyści otrzymają w czasie trwania egzaminu. Dotychczas egzamin na poziomie podstawowym obejmował jeden arkusz, natomiast w 2023 roku do uzupełnienia będą dwa. Egzamin zostanie podzielony na dwie części, a mianowicie na język polski w użyciu oraz test historycznoliteracki. Drugi arkusz natomiast zawiera wypracowanie, które osoba zdająca musi samodzielnie napisać. Jego minimalna długość to 400 wyrazów. Należy uwzględnić w nim dwa utwory literackie – jeden znajdujący się na obowiązkowej liście lektur oraz dwa konteksty na przykład kulturowe, społeczne, literackie, polityczne bądź historyczne.

 


 

Matura 2023 - jakie zmiany w maturze z polskiego?
Źródło: www.unsplash.com

 

Matura z matematyki

Matura 2023 podstawowa z matematyki nie będzie już zawierać zadań za 5 lub 6 punktów. W zamian pojawią się na niej większa ilość poleceń z możliwością zdobycia jednego bądź dwóch punktów. Warto także wspomnieć, że na egzaminie znajdą się także zadania „prawda-fałsz” i znacznie więcej zadań otwartych.

W przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym uczniowie będą zmagać się wyłącznie z zadaniami otwartymi. Zrezygnowano z obecnie stosowanych zadań z kodowaną odpowiedzią oraz wielokrotnego wyboru. 

 

Matura 2023 z języka obcego

Egzamin maturalny z języka obcego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które obniżają średni poziom oczekiwanej biegłości językowej. Zostanie ograniczony zakres środków gramatycznych, a także leksykalnych (B1).

 

Matura na poziomie rozszerzonym

Do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym niezbędne będzie uzyskanie ponad 30% wszystkich punktów.

 


 

Matura 2023 ustna, dowiedz się, jak się przygotować! 

Matura 2023 o charakterze ustnym zyska kompletnie nową formułę. Jej czas trwania będzie wynosił 30 minut podzielonych na 15-minutowe przygotowanie do odpowiedzi oraz wypowiedź, która planowo będzie trwała kolejne 15 minut. Na maturze ustnej do zdobycia będzie 30 punktów.

Maturzysta będzie losował zestaw zadań składający się z dwóch części. Pierwsza z nich (pula jawna) sprawdza znajomość treści oraz problematyki jednej z obowiązkowych lektur znajdujących się na liście. Drugie natomiast wymaga odpowiedzi dotyczącej zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki bądź językiem. Maturzysta omawia kwestię na podstawie dołączonego do polecenia tekstu literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego.

Zadania jawne publikowane są na stronie CKE.

– Matura 2023 – już opublikowane i dostosowane do obecnych wymagań egzaminacyjnych (aneks 25.02 br.),

Matura 2024 – dostępne od 1.09.2022 r. 

 


 

Podsumowanie

W związku z powyższymi informacjami można wydedukować, że nowa formuła matury będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w przypadku egzaminu w 2020 roku tylko na podstawie wymagań, które określono w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wszelkie zmiany są spowodowane zmianą wprowadzoną w systemie szkolnictwa oraz koniecznością dostosowania wymagań egzaminacyjnych do specyfiki kształcenia, która wyniknęła przez pojawienie się pandemii. Twoje przygotowania jeszcze się nie zaczęły? Nie martw się, IwK przygotował dla Ciebie kompleksowe kursy przygotowujące do matury. Z nami masz Indeks w Kieszeni na każde studia! 

5/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl