Matura z historii – wywiad z Prowadzącym

Matura z historii – wywiad z Prowadzącym

Wywiad z Marcinem Woźnym

 

Wywiad z Prowadzącym kurs maturalny z historii

 

Dzisiaj rozmawiamy z Marcinem Woźnym, czyli Prowadzącym kursu maturalnego z historii w Indeksie w Kieszeni.

 

Indeks w KieszeniCześć! Dzięki, że zgodziłeś się na wywiad 😊 Może zaczniemy od tego, jak u Ciebie zaczęła się przygoda z historią? Dlaczego właśnie ta dziedzina?

Marcin Woźny – Trudno mi wskazać jakiś konkretny moment. Zaczęło się chyba od oglądania filmów popularnonaukowych dotyczących historii mniej więcej w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Potem zabrałem się czytania pierwszych książek związanych z historią, w których było więcej obrazków niż treści. Oczywiście w ramach upływu czasu sięgałem już po poważniejszą literaturę. Trudno mi teraz powiedzieć, dlaczego zainteresowałem się akurat historią, chyba wynikało to z pewnego zdziwienia faktem, że kiedyś istniał świat zupełnie odmienny od naszego. 

 

IwKA Ciebie co najbardziej interesuje w historii?

MW – Spośród epok historycznych zawsze najbardziej interesowały mnie zagadnienia związane ze średniowieczem oraz historią współczesną. Średniowiecze to chyba dziecięca fascynacja, a znajomość historii czasów współczesnych po prostu pozwala lepiej zrozumieć naszą teraźniejszość.

 

IwKCzy od początku miałeś konkretne plany odnośnie studiów? Wiedziałeś, na jaką uczelnię chcesz się wybrać?

MW – Już gdzieś w szkole podstawowej przyszło mi do głowy, żeby pójść na studia prawnicze i właściwie przez całą edukację przed uniwersytecką gdzieś z tyłu głowy miałem taką możliwość. Po pierwszym roku studiów prawniczych zdecydowałem się również na studia z filozofii, aby dodatkowo rozwinąć się intelektualnie, poszerzyć swoje horyzonty oraz rozwijać swoje zainteresowanie filozofią. Co do uczelni, to wybierałem pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Jagiellońskim. O wyborze UW zdecydowały większe perspektywy zawodowe w Warszawie, rozmowy z moimi znajomymi, którzy już studiowali w tym miejscu, a także w pewnym stopniu mniejsza odległość od mojego rodzinnego domu (pochodzę z województwa kujawsko-pomorskiego). 

 

IwKCo uważasz, że zadecydowało o tym, że udało Ci się uzyskać wysoki wynik?

MW – Myślę, że bardzo ważne było to, że za przygotowania do matury zabrałem się dosyć wcześnie, a także to, że samemu stwarzałem sobie sytuacje, kiedy musiałem powiększyć swoją wiedzę z danego przedmiotu m.in. poprzez uczestnictwo w różnych konkursach. W przypadku niektórych przedmiotów ważne było również uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych. Istotne znaczenie miało też to, że w ramach nauki w szkole zawsze starałem się być na bieżąco i nie musiałem zaczynać przygotowań od zera. 

 

IwKJakie błędy najczęściej popełniają osoby, które polegają wyłącznie na zajęciach szkolnych w przygotowaniu do matury?

MW – Moim zdaniem główny problem polega na odkładaniu rzeczy na ostatnią chwilę – zagadnienia z niektórych przedmiotów są zbyt rozległe lub zbyt skomplikowane, żeby opanować, czy nawet powtórzyć je w tydzień czy dwa. Przygotowywanie się na ostatnią chwilę, nawet jeżeli pozwoli na uzyskania w miarę zadowalającego wyniku, często jest okupione nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem i stresem, a wiedza nabyta w ten sposób błyskawicznie „ucieka”. 

Kolejnym problemem związanym z przygotowaniem się do matury jest zbyt mała świadomość, jak wygląda egzamin maturalny i w związku z tym niedostosowanie programu swoich przygotowań do wymagań maturalnych. Rzeczywistość zdawania egzaminów maturalnych różni się bowiem od rzeczywistości uzyskiwania ocen w szkole. Warto pamiętać, że maturę piszą najlepiej ci, którzy najlepiej spełnią konkretne wymagania i niekoniecznie muszą to być osoby, które mają największą wiedzę z danego przedmiotu „w ogóle”. 

W kontekście matury z historii nieświadomość sposobu skonstruowania zadań może prowadzić do np. nauki bardzo obszernego materiału na pamięć, podczas gdy do osiągnięcia dobrego wyniku maturalnego potrzebna jest oczywiście znajomość pewnego zbioru faktów, ale równie istotne są umiejętności kojarzenia faktów, ich selekcji, czy też konstruowania wypowiedzi pisemnej na dany temat. 

 

IwKCzy uważasz, że matura z historii jest trudna na tle pozostałych przedmiotów?

MW – Zacznijmy od tego, że w przypadku matury z historii mamy do czynienia z dużym zakresem materiału – wymaga to dużej systematyczności i samodyscypliny na etapie przygotowania do matury. Ponadto podczas matury pojawiają się zadania czy tematy wypracowań, które mogą się okazać zaskakujące dla zdającego. Powiedziałbym więc, że zasadniczą trudność podczas matury z historii stanowi duży zakres materiału do opanowania oraz konieczność wykazania się określonymi umiejętnościami polegającymi m.in. interpretacji nieoczywistego materiału ikonograficznego czy skonstruowaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej na temat, który nie przyszedł nam do głowy w trakcie przygotowań. Tym samym trudno mi porównać poziom trudności matury z historii do egzaminów z innych przedmiotów, ponieważ charakter trudności, z jakimi spotykamy się w przypadku np. matematyki czy języka obcego jest trochę inny i dużo zależy tutaj od indywidualnych predyspozycji czy motywacji zdającego.

 

IwK: Czy wiedza zdobyta podczas przygotowań do matury przydaje Ci się podczas studiów, przyszłej pracy zarobkowej?

MW – Podczas studiów miałem sytuacje, kiedy znajomość historii była jak najbardziej przydatna, m.in. na studiach prawniczych jest pewna grupa przedmiotów dotyczących historii prawa, czy też historii ustrojów, w ramach których ogólna wiedza historyczna pomaga lepiej zrozumieć określone procesy i zagadnienia. Ponadto w ramach nauki historii dowiadujemy się o wielu różnorodnych rzeczach m.in. o tym, jak wyglądała struktura pewnych społeczeństw, jak funkcjonowały dawne ustroje, jak kiedyś wyglądała codzienność, jaka była rola religii czy kultury itp. Wydaje mi się, że pozwala to generalnie lepiej zrozumieć świat i może przydać się podczas studiów m.in. z nauk społecznych czy humanistycznych. Mnie wiedza historyczna przydawała się czasem podczas studiów z filozofii, bo m.in. pozwalała lepiej zrozumieć kontekst, w jakim powstała określona teoria filozoficzna. 

 

IwK: Co Twoim zdaniem zyskują podopieczni inicjatywy Indeksu w Kieszeni przygotowując się na kursie pod opieką Mentorów? 

MW – Moim zdaniem kursy w IwK mogą przede wszystkim nakierować podopiecznych na zagadnienia, które są najbardziej istotne w ramach przygotowania do matury. W ramach kursu można również poświecić więcej czasu niż w szkole na zagadnienia trudniejsze do opanowania. Ponadto podczas zajęć staramy się rozwiązywać sporo zadań maturalnych, sprawdzamy również arkusze i wypracowania przygotowane przez uczestników oraz udzielamy indywidualnych wskazówek, co jeszcze należy poprawić. Warto również podkreślić wymiar motywacyjny zajęć – staramy się zawsze zapewnić podczas zajęć atmosferę sprzyjającą wspólnej nauce, a wejściówki i sprawdziany pomagają zmotywować się do odpowiednio wczesnego przygotowania do matury. 

 

IwK: Dzięki za wywiad! 
5/5 - (na podstawie 18 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl