fbpx

Olimpiada Historyczna Juniorów – co musisz wiedzieć, zanim wystartujesz?

Olimpiada Historyczna Juniorów – co musisz wiedzieć, zanim wystartujesz?

Jak przygotować się do Olimpiady Historycznej Juniorów?

Źródło: www.unsplash.com


Historia Olimpiady Historycznej Juniorów


Olimpiada Historyczna Juniorów powstała w 2019 r. i choć jej tradycja nie jest długa, to wyrosła ona na gruncie OH dla szkół ponadpodstawowych, której pierwsza edycja odbyła się w 1974 r. Dzięki temu OH Juniorów gwarantuje sprawdzone metody oraz lata doświadczenia w organizacji takich zawodów. Jednocześnie, swoją krótką historią, niesie świeżość formuły.


Formuła Zawodów Olimpiady Historycznej Juniorów


Etap szkolny


Typ: Test

Czas trwania: 90 minut

Forma: Pytania zamknięte i zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz jedno zadanie dłuższej wypowiedzi. Pytania obudowane są w liczne materiały źródłowe np. ikonografie lub mapy.

Liczba punktów do zdobycia: 50

Kwalifikacja do kolejnego etapu: do kolejnego etapu z każdej szkoły przechodzi trzech uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 30 punktów.


Etap okręgowy


Etap ten składa się z testu oraz z wypowiedzi ustnej.

Część pisemna

Typ: Test

Czas trwania: 90 minut

Forma: Część pisemna to test składający się z różnorodnych zadań otwartych, a także zamkniętych.

Liczba punktów do zdobycia: 50

Kwalifikacja do następnej części: 20% uczestników części pisemnej (nie więcej niż 30), którzy uzyskali najwyższe wyniki

Część ustna

Typ: Wypowiedź ustna

Forma: Część ustna obejmuje rozmowę z komisją polegającą na prezentacji wybranego zagadnienia z puli dostępnych na stronie OH (ta część trwa maksymalnie 5 minut), odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego, a także jednej z lektur wybranej przez ucznia z Wykazu opublikowanego na stronie OH.

Liczba punktów do zdobycia: 50

Kwalifikacja do kolejnej fazy: Z każdego okręgu 3 uczniów z najwyższymi wynikami (w przypadku okręgu w Warszawie 6 uczniów)


Etap finałowy


Ostatnie etap zawodów składa się z testu pisemnego i wypowiedzi ustnej

Część pisemna

Typ: Test

Czas trwania: 60 minut

Forma: Część pisemna to test składający się z różnorodnych zadań otwartych, a także zamkniętych, które dotyczą tematu przewodniego publikowanego na stronie OH wraz z zagadnieniami szczegółowymi oraz wykazem niezbędnych do jego opracowania źródeł historycznych i literatury w terminie określonym w Terminarzu

Liczba punktów do zdobycia: 50

Część ustna

Typ: Wypowiedź ustna

Forma: Część ustna obejmuje rozmowę z komisją polegającą na odpowiedzi na dwa pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej oraz na temat zgłoszonych przez uczestnika 3 lektur (dwie lektury z wykazu Komitetu Głównego, jedna lektura zaproponowana przez uczestnika).

Liczba punktów do zdobycia: 50

Na podstawie wyników punktowych III etapu ustalana jest kolejność uczestników. Finalistą zostaje uczestnik mający co najmniej 30 punktów, a laureatem uczestnik mający co najmniej 75 punktów.


Tematyka Olimpiady Historycznej Juniorów


Wiedza potrzebna na OH Juniorów obejmuje podstawę programową przedmiotu historia w szkole podstawowej.

Szczególnie istotne podczas przygotowań do OH Juniorów są pola takie jak:

– Związki przyczynowo-skutkowe procesów historycznych

– Praca z materiałami źródłowymi

– Wnikliwe zrozumienie różnorodnych wydarzeń w dziejach świata

– Umiejętność pracy z monografiami historycznymi

– Zdolność prezentowania swojej wiedzy w większych formach ustnych i pisemnych


Nagrody


Laureaci i finaliści Olimpiady Historycznej Juniorów mogą liczyć na wiele cennych nagród. W ciągu ostatnich edycji były to między innymi:

– Sprzęt elektroniczny: laptopy, tablety, czytniki e-booków

– Specjalne wyróżnienia

– Literatura i inne pomoce naukowe

– Na samej olimpiadzie, spotkania z cenionymi ekspertami w zakresie historii


Olimpiada Historyczna Juniorów – jak się przygotować?


Skuteczne przygotowanie do OH Juniorów wymaga opanowania sporej ilości teoretycznych wiadomości, jak również wyrobienia u uczestnika rozumienia zjawisk historycznych i umiejętności efektywnego prezentowania ich.

Nasi kursanci biorący udział w zajęciach otrzymują dostęp do obszernej bazy materiałów, w skład której wchodzą: prezentacje multimedialne, kartkówki, karty pracy, zadania domowe i wiele innych!

Wszyscy nasi uczniowie oprócz dopracowanych treści dydaktycznych mają również bieżący kontakt z Prowadzącym – zwycięzcą lub laureatem najwyższego miejsca licealnej Olimpiady. Odpowiada on na wszelkie pytania natury merytorycznej, jak również motywuje, wspiera podczas nauki i służy własnym doświadczeniem.


Podsumowanie


Mamy nadzieję, że dzięki lekturze tego artykułu formuła Olimpiady Historycznej Juniorów nie skrywa już przed Wami tajemnic. Jak sami widzicie, rywalizacja dostarczy Wam świetnych doświadczeń oraz wymiernych korzyści, jeśli uda się dotrzeć do etapu finałowego! Napiszcie do nas i już teraz rozpocznijcie przygotowania pod okiem zwycięzców i laureatów najwyższych miejsc!

5/5 - (na podstawie 17 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl