fbpx

Zmiany na maturze z języka angielskiego – co musisz o nich wiedzieć?

Zmiany na maturze z języka angielskiego – co musisz o nich wiedzieć?

Przygotowanie na zmiany na maturze z języka angielskiego to równie ważny element nauki, co opanowanie wszystkich zagadnień. Dzięki kursom Indeksu w Kieszeni możesz mieć pewność, że zapoznasz się z każdym najważniejszym aspektem przygotowań do matury pod okiem naszych doświadczonych prowadzących. Przejdźmy jednak do rzeczy, jakie zmiany na maturze z języka angielskiego nastąpią w 2023 i 2024 roku?

 


 

Jakie zmiany pojawią się na maturze z języka angielskiego?

Źródło: www.unsplash.com

 


 

Zmiany na maturze z języka angielskiego – matura ustna

 


Prawdopodobnie ku niezadowoleniu większości abiturientów powracają ustne matury z języka obcego nowożytnego. Zacznijmy od tego, że od 2023 roku za tę część egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 18 punktów. Na wypowiedź tę przewidziane jest 15 minut.

Zadania, które wystąpią podczas egzaminu ustnego:

rozmowa z odgrywaniem roli;

opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania;

wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

 


 

Co zmieni się na maturze pisemnej?

 


Matura podstawowa z języka nowożytnego będzie miała miejsce 5 maja 2023 roku. Już tutaj możemy zaobserwować zmianę względem matur w poprzednich latach, ponieważ egzamin na poziomie podstawowym z języka angielskiego uprzednio odbywał się trzeciego dnia matur, natomiast w roku 2023 wypadnie drugiego dnia.

Różnicę możemy również zauważyć w oczekiwanym poziomie biegłości językowej, który w poprzednich latach w skali ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) wynosił A2+ oraz B1 w rozumieniu ze słuchu i tekstów pisemnych, a od 2023 wynosi odpowiednio B1 i B1+.

Uczniowie piszący ten egzamin w Formule 2015 mogą uzyskać 10 punktów mniej w całkowitej punktacji niż uczniowie zdający maturę w Formule 2023, co oczywiście w żaden sposób nie przekłada się na możliwy do uzyskania wynik procentowy.

 


 

Zmiany w punktacji

 


Punktacja w Formule 2015 (maksymalnie 50 punktów):

10 punktów za zadania otwarte oraz 40 punktów za zadania zamknięte.

 


Punktacja w Formule 2023 (maksymalnie 60 punktów):

22–28 punktów za zadania otwarte oraz 32–38 punktów za zadania zamknięte.

 


Różnice występujące w liczbie poszczególnych typów zadań:

 

 Formuła 2023 (liczba zadań)Formuła 2015 (liczba zadań)
Rozumienie ze słuchu 153–4
Rozumienie tekstów pisanych 203–4
Znajomość środków językowych 132–3

 


 


 

Jakie zadania znajdą się w arkuszu maturalnym z języka angielskiego?

 


 

Jak przygotować się do matury z języka angielskiego 2023?

Źródło: www.unsplash.com

 


Na zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu zaplanowane jest więcej czasu – 30 zamiast 25 minut. Ta część egzaminu stanowić będzie 25% całego wyniku.

W typie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych występować będą dłuższe teksty i przynajmniej jedno z nich będzie zadaniem otwartym. Te zadania stanowić będą 30% wyniku sumarycznego.

Zadania ze znajomości środków językowych stanowić będą 23% całego egzaminu, a wypowiedź pisemna 22% zamiast 26%.

Wspólną zmianą zachodzącą we wszystkich typach zadań jest wprowadzenie do matury rozszerzonej zadań otwartych (oczywiście oprócz wypracowania, które samo w sobie jest zadaniem otwartym).

 


 

Podsumowanie

 


Jak już zauważyłeś, na maturze z języka angielskiego nastąpi kilka znaczących zmian, dlatego warto dobrze się do nich przygotować. Mogą one zarówno pomóc, jak i utrudnić nieco zadowalające napisanie egzaminu. Jeżeli jednak chcesz mieć pewność, że opanujesz cały niezbędny materiał to koniecznie sprawdź nasze kursy IwK przygotowujące do matury zarówno rozszerzonej, jak i podstawowej z języka angielskiego. Zapraszamy!

5/5 - (na podstawie 22 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl