Jak dostać się na studia na Politechnice Warszawskiej?

Jak dostać się na studia na Politechnice Warszawskiej?

Studia na Politechnice Warszawskiej przygotowują do pracy przy zaawansowanych maszynach, nowoczesnych technologiach czy imponujących wynalazkach. Zostanie inżynierem wymaga dobrej znajomości matematyki, fizyki oraz innych dziedzin nauki, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia. Coraz częściej kierunki inżynierskie są związane z szybko rozwijającą się informatyką, zwłaszcza z programowaniem i uczeniem maszynowym. Jeżeli praca przy tworzeniu i budowaniu świata to Twoje marzenie, koniecznie sprawdź, jak dostać się na Politechnikę Warszawską!

Politechnika Warszawska – najważniejsze informacje

Politechnika Warszawska to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce. Jej bogata historia sięga 1826 roku, kiedy to została założona pod następującą nazwą: Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. Przez niemal dwa stulecia swojego istnienia uczelnia ta wykształciła tysiące inżynierów, naukowców i liderów przemysłu, dając nieoceniony wkład w rozwój technologiczny i naukowy kraju.Politechnika Warszawska wyróżnia się nie tylko wysokim poziomem nauczania akademickiego, ale także silnymi powiązaniami z przemysłem, co pozwala studentom na zdobywanie praktycznych doświadczeń już w trakcie studiów. Dzięki szerokiej ofercie kierunków technicznych i inżynieryjnych, Politechnika Warszawska pozostaje miejscem, gdzie kształtują się przyszłe pokolenia innowatorów i specjalistów gotowych stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej

Studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej to 3,5-letni program łączący teorię z praktyką inżynieryjną. Programy studiów skupiają się na naukach ścisłych, takich jak matematyka czy fizyka oraz na specjalistycznych przedmiotach z wybranej dziedziny inżynierii. Program zapewnia uzyskanie praktycznego doświadczenia poprzez wykonywane projekty, uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych oraz przebyte praktyki zawodowe. Zakończenie studiów wymaga obrony pracy dyplomowej potwierdzającej zdobyte umiejętności i wiedzę. Większość kierunków oferuje kontynuację kształcenia w wybranej dziedzinie podczas 1,5-letnich lub 2-letnich studiów prowadzących do uzyskania tytułu magistra inżyniera.

Studia licencjackie

Oprócz szerokiej oferty studiów kończących się tytułem inżyniera, uczelnia oferuje również kierunki licencjackie trwające 6 semestrów. Wśród nich znajdziesz m.in. administrację, zarządzanie, ekonomię czy matematykę. Wybierając program studiów, koniecznie sprawdź program zajęć i zdecyduj się na ten, który odpowiada Twoim zainteresowaniom. W ofercie studiów licencjackich znajdziesz zarówno programy stacjonarne, jak i niestacjonarne oraz organizowane przez filię PW w Płocku.

Wydziały na Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest podzielona na wydziały skupiające się na wybranej dziedzinie nauki. Na każdym wydziale oferowanych jest kilka kierunków inżynierskich. Polecamy przeglądanie stron konkretnych wydziałów, żeby sprawdzić, jakie kierunki oferuje oraz jak wygląda program studiów, ponieważ możesz spotkać dwa pozornie podobne kierunki, które w zależności od wydziału, na którym są prowadzone, będą się między sobą różniły.

Poniżej przedstawiamy listę wydziałów Politechniki Warszawskiej:

— Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

— Wydział Administracji i Nauk Społecznych

— Wydział Architektury

— Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

— Wydział Chemiczny

— Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

— Wydział Elektryczny

— Wydział Fizyki

— Wydział Geodezji i Kartografii

— Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

— Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

— Wydział Inżynierii Lądowej

— Wydział Inżynierii Materiałowej

— Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

— Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

— Wydział Mechaniczny Technologiczny

— Wydział Mechatroniki

— Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

— Wydział Transportu

— Wydział Zarządzania

Na stronach każdego wydziału można znaleźć dostępne kierunki wraz z ich opisem, perspektywami zatrudnienia oraz ramowym planem studiów.

Jak się dostać na Politechnikę Warszawską?

Najpowszechniejszym sposobem umożliwiającym dostanie się na Politechnikę Warszawską jest rekrutacja za pomocą punktów zdobytych podczas matur. Inną ścieżką jest zostanie laureatem lub finalistą wybranej olimpiady przedmiotowej. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji.

Pamiętaj o dotrzymaniu wymaganych terminów rekrutacji. Pierwszym krokiem jest rejestracja w elektronicznym systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów), a kolejnym wypełnienie wymaganych pozycji oraz wybór kierunków, które Cię interesują. Politechnika Warszawska pozwala na rejestrację na maksymalnie 5 kierunków uszeregowanych według Twoich priorytetów.

Czy na politechnikę ciężko się dostać?

W roku akademickim 2023/2024 Politechnika Warszawska doświadczyła znacznej konkurencji w procesie rekrutacji. Z 11 096 kandydatów, którzy złożyli łącznie 31 773 aplikacje, rywalizowali oni o miejsce wśród 5600 dostępnych miejsc na ponad 60 różnych kierunkach studiów. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się kierunek cyberbezpieczeństwo, gdzie na jedno dostępne miejsce przypadało ponad 21 kandydatów. Do innych popularnych kierunków należały matematyka i analiza danych (ponad 14 osób na miejsce), inżynieria i analiza danych (ponad 13,5 osób na miejsce), inżynieria Internetu rzeczy (również ponad 13,5 osób na miejsce) oraz computer science (ponad 13 osób na miejsce).

Wnioski z tej sytuacji są jasne: Politechnika Warszawska pozostaje jedną z najbardziej pożądanych uczelni technicznych w Polsce, co potwierdza liczba aplikacji znacznie przewyższająca dostępne miejsca. Widoczny jest również rosnący trend zainteresowania w zakresie technologii cyfrowych i analizy danych. Kierunki związane z cyberbezpieczeństwem, analizą danych, inżynierią Internetu rzeczy oraz computer science cieszą się wyjątkową popularnością, co odzwierciedla aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy oraz zainteresowania współczesnych studentów.

Trwający boom sztucznej inteligencji może jednak spowodować, a wręcz już powoduje, zmianę rynku pracy informatycznego, więc może warto zastanowić się nad wyborem kierunku, który ciężko zastąpić przez sztuczną inteligencję? AI trzeba jednak będzie umieć używać, w czym mogą pomóc studia okołoinformatyczne. Jednak kierowanie się wyłącznie obecnym rynkiem pracy, bez uwzględnienia pasji i zainteresowań, może sprawić, że dostaniesz się na studia, które niekoniecznie Ci się podobają. Pamiętaj, że poświęcisz na nie kilka lat, więc nie kieruj się tylko tym, co jest obecnie opłacalne, ale również tym co Cię ciekawi!

Jak oblicza się punkty?

Przy obliczaniu punktów na wybrany kierunek, kieruj się wzorem dostępnym na stronie Politechniki Warszawskiej:

PK = Pmat × Wmat + Pwyb × W + Pjo × Wjo

Gdzie:

Pmat – punkty z matury z matematyki
Wmat – współczynnik wagowy dla punktów z matury z matematyki
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru zależnego od wybranego kierunku studiów
W – współczynnik wagowy dla wybranego przedmiotu
Pjo – punkty z matury z języka obcego
Wjo – współczynnik wagowy dla wybranego języka obcego

Jak to policzyć? Oto przykład:

·      współczynnik dla matematyki to 1

·      współczynnik dla informatyki to 0,75

·      współczynnik dla języka 0,25

Twoje wyniki:

·      90% z matematyki rozszerzonej

·      70% z informatyki

·      95% z angielskiego rozszerzonego

Według podanego wzoru dostaniesz: 90 * 1 + 70 * 0,75 + 95 * 0,25 = 90 + 52,5 + 23,75 = 166,25

Maksymalna ilość punktów na każdy kierunek oprócz architektury to 225.

Pamiętaj, że na każdy kierunek będziesz miał inny wynik punktowy zależnie od wag przedmiotów.

Progi punktowe na wybrane kierunki można znaleźć na tej stronie Politechniki Warszawskiej.

Im więcej punktów zdobędziesz, tym większa szansa na otrzymanie miejsca na wybranym kierunku!

Ścieżka olimpijska

Olimpiady przedmiotowe to drugi sposób, aby dostać się na Politechnikę Warszawską. Zostanie laureatem lub finalistą zapewnia maksymalną liczbę punktów na wydziały związane z olimpiadą. Indeks w kieszeni oferuje przygotowanie do 16 olimpiad, które pozwolą Ci dostać się na wybrane studia. W zależności od wybranej olimpiady i osiągniętego wyniku, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bez postępowania rekrutacyjnego. Oto lista olimpiad, które oferują takie uprawnienia:

Biologia – dla laureatów i finalistów na wszystkie kierunki oprócz architektury i administracji

Chemia – dla laureatów i finalistów na wszystkie kierunki oprócz architektury i administracji

Fizyka – dla laureatów i finalistów na wszystkie kierunki oprócz architektury i administracji

Geografia

Dla laureatów na wszystkie kierunki oprócz architektury

Dla finalistów na kierunki, w których w procesie kwalifikacyjnym uwzględniane są oceny z geografii z wyłączeniem architektury

Informatyka – dla laureatów i finalistów na wszystkie kierunki oprócz architektury i administracji

Matematyka – dla laureatów i finalistów na wszystkie kierunki oprócz architektury

Przedsiębiorczość – dla laureatów i finalistów na kierunki: administracja, ekonomia oraz wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Zarządzania

Ekonomia – dla laureatow i finalistów na kiernuki: administracja, ekonomia, gospodarka przestrzenna oraz wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Zarządzania

Wiedza o Polsce i świecie współczesnym – dla laureatów i finalistów na kierunki: administracja, ekonomia oraz wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Zarządzania

Filozofia – dla laureatów na wszystkie kierunki oprócz architektury

Statystyka

Dla laureatów na kierunki: mechatronika oraz wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Fizyki

Dla laureatów i finalistów na kierunki administracja lub ekonomia

Czy warto przygotowywać się na olimpiadę?

W kontekście obecnego systemu edukacyjnego, gdzie liceum trwa cztery lata, interesującym zjawiskiem jest fakt, że intensywne przygotowania do matury koncentrują się głównie na ostatnim roku nauki. Pozostawia to uczniom trzy pełne lata na uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych. Taka organizacja nauki otwiera szerokie możliwości dla ambitnych uczniów, którzy mogą trzykrotnie podejmować wyzwanie udziału w olimpiadach, doskonaląc swoje umiejętności i wiedzę. Nagroda jest wielka, bowiem jest to wejście na studia poza kolejką. Oprócz tego, wysoki wynik podczas olimpiady oferuje możliwość ubiegania się o stypendia, uzyskania wartościowych nagród i poznanie ludzi interesujących się danym przedmiotem. Dlatego naszym zdaniem warto spróbować swoich sił w olimpiadzie z interesującego Cię przedmiotu, pogłębić wiedzę na ten temat, a przy odpowiednim przygotowaniu, osiągnąć sukces, zostając finalistą lub laureatem!

Politechnika Warszawska – podsumowanie

Maturzyści często zadają sobie pytanie, czy uda im się dostać na Politechnikę Warszawską. Wszystko zależy od Twoich możliwości, czasu poświęconego na naukę i planów na przyszłość. Oczywiście, na politechnice są kierunki, na które bardzo trudno się zakwalifikować (wyniki rzędu 95% z matur rozszerzonych), ale odpowiednie przygotowanie do matury albo do wybranej olimpiady przedmiotowej, umożliwi Ci dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Nawet jeżeli Twoje wyniki wydają Ci się zbyt niskie, nie rezygnuj! Sprawdź progi punktowe z ubiegłego roku, poznaj ofertę programową różnych wydziałów i złóż podanie. Powodzenia!

4.9/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl